Nedostatek energie

05.10.2020

Oheň a světlo jsou zdrojem energie. Máme-li v sobě nedostatek energie, znamená to že v sobě máme málo živlu ohně. Energie je mocná životní síla, kterou si doplňujeme a posilujeme jídlem, dýcháním, spánkem, odpočinkem a přiměřenou prací, cvičením, zejména cvičením koncentračním. Nedostatek energie se v nás projevuje, například když sami nemůžeme poručit některé vášni, abychom ji ovládli, ale naopak vášeň ovládá nás. 

Energie v tomto smyslu je soustředěna v pevné vůli a ve vědomí (vůle není měřitelná, ale síla vůle již měřitelná je, to je kvalitativní a kvantitativní analogie). Příklad: Jako nadřízení nejsme dost energičtí vůči podřízeným, kteří nevykonávají zadanou práci (úkoly) přesně a včas. Nemáme například dost pevné vůle, energie, abychom ovládali své pocity, myšlenky, negativní (pasivní) vlastnosti, které na nás útočí ve dne v noci. Nemáme dost energie, vůle, abychom splnili vše to, co jsme si předsevzali a co jsme komu slíbili nebo co jsme přísahali. 

To vše nám uniká následkem naší nedostatečné energie při jednání, rozhodování, v činech, v citech atd. Je to chyba, kterou se dostáváme na scestí (A do neštěstí vedou velmi krátké cesty). Například: Nedostojíme-li svému slibu, slovu, přísaze, jsme považováni za bezcharakterní osoby a nikdo nám již nic nevěří a nic důležitého nám také nesvěří. V takovém stavu jsme nedostatkem energie jen slaboši, kteří se třesou strachy nebo jsou zcela lhostejní, mají-li udělat nebo splnit něco důležitého, jim svěřeného, co slíbili že vykonají, ale nemohou se pro nedostatek pevné vůle, energie se vší rozhodností odhodlat k činu. Tato vlastnost nás strhává zpět, protože nemá oporu v energii, v pevné vůli a přesvědčení, že to či ono musíme udělat za každou cenu. Je tu také nedostatek smyslu pro plnění povinností (zodpovědnost), kterou jsme na sebe vzali. 

Lidé postižení touto vlastností se nemohou věnovat takovému samostatnému povolání, které vyžaduje energickou vůli  a rozhodnost (vedoucí pozice apod). Jsou zpravidla zapojeni do práce jako pomocné síly, které jsou závislé na svých představených a dělají jen to, co jim bylo svěřeno druhými, takže pracují na podřadnějších úkolech. 

Z magického hlediska nedostatek energie znamená, že máme slabší vůli, slabý živel ohně, že se nám nedaří mentální, vizuální cvičení a všechna magická práce spojená s energií pevné vůle. Proto stále pěstujeme koncentrační cvičení, zvyšujeme v sobě živel ohně a veškerá cvičení provádíme vytrvale, přesně, upřímně, každodenně ve stejný čas. 

Dále vše, co jsme si předsevzali, slíbili, na co jsme přísahali, to vše včas a co nejlépe splníme za každou cenu i za nejnepříznivějších podmínek. Nic si neodpustíme, každou chybu si přiznáme a už se jí vědomě nedopustíme, popřípadě se za ní i potrestáme. Takovým způsobem si svou slabost v energii (v živlu ohně) odstraníme, čímž si současně zvyšujeme energii a pevnou vůli.

Jak cvičit vůli?