Nedostatek obětavého nadšení

01.01.2021

Kdo chce něco mít, musí také pro to něco obětovat. Je to především citové nadšení doprovázející náš tvůrčí akt nebo čin, představu, dojem, obraz, věc, bytost, s nimiž jsme v úzkém citovém a duchovním styku. Kdybychom do všech těchto věcí, stavů, představ, obrazů, bytostí nevkládali obětavé nadšení, jak si každá věc zasluhuje a žádá, nemohli bychom očekávat žádné dobré výsledky naší tvůrčí práce ve spojení se vším, co si přejeme. Musí to být tedy úměrné, upřímné a dobré nadšení, které nás zároveň uschopňuje a připravuje k těmto všem svým akcím, činům. Obětavé nadšení je určitý druh pocitu, je to také citové napětí, s nímž zároveň operujeme, abychom dosáhli toho, co jsme si svou vůlí stanovili za úkol. Kdo však toto obětavé nadšení postrádá, nedociluje v magii valných úspěchů, protože v každém vývojovém postupu musí být zařazen i cit, citové působení, které každý takový podnět, čin, výsledek oživuje, zabarvuje.

Vezměme si příklad z obyčejného života: jeden vědec přednáší svá poznání, výzkumy, výsledek své vědecké páce před veřejností, tedy před laiky, kteří jeho přednášku chápou podle stupně své zralosti. Jestliže přednášející do své přednášky nevkládá výrazy a vysvětlení srozumitelné všem přítomným, znamená to, že svou dejme tomu zajímavou přednášku omezuje pouze na okruh odborných vědců a univerzitních profesorů, takže tato přednáška nemá pro laiky valný význam, neboť ji málokdo správně chápe a porozumí jí. 

A naopak, vkládá-li přednášející do přednášky mimo čistě odborné, vědecké výrazy také srozumitelná vysvětlení, doplňuje-li přednášku i různými příslušnými obrazy, diagramy, grafy, přirovnáními a podobenstvími, hovoří-li živě, citově s přiléhavými gesty, dobře srozumitelnými  všem přítomným posluchačům, upoutává je na sebe populárně vědecky a citově tou měrou, že každý z nich si z této populární přednášky odnese dobré ponaučení, pochopení podle své vyzrálosti, vyspělosti. Takto přednesená přednáška spojená s obětavým nadšením snadno splní své poslání a mnoho  přítomných lidí jistě bude poučeno. 

S tímto problémem obětavého nadšení nebo s jeho nedostatkem se setkáváme také ve všech odvětvích vědecké práce, umělecké činnosti, jakož i ve sportu. Podle toho jsou i výsledky veškeré naší činnosti buďto aktivní nebo pasivní. K aktivním výsledkům samozřejmě patří naprostá dobrovolnost a oddanost věci, kdežto pasivní výsledky vznikají z donucení, nechuti, z nedobrovolnosti a z nezájmu o tu kterou věc. Negativní výsledky naší činnosti jsou jako bezduché a bezcitné figurky, které vykonávají svou činnost jen automaticky, bez jakéhokoliv vnitřního citového zájmu. Naopak výsledky naší aktivní činnosti jsou plné svěžesti, života, citu a harmonie. V tom je tedy jistě podstatný rozdíl. 

Toto vše platí zvláště pro každou magickou činnost. Čím více máme přebytků naší životní síly a v pocitové stránce oboje harmonicky uspořádané, tím lepší budou výsledky naší práce a cvičení v našem postupu.