Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Nedostatek obratnosti

12.02.2021

Tato vlastnost prozrazuje neobratnost v řeči, v mysli, v citu, v činu. Řeč a myšlenky vyjádřené ve větách bývají kostrbaté, nesouladné, neušlechtilé, nezapadají dobře do sebe jako kolečka v hodinách. Je to také určitá nešikovnost, na niž mnohdy doplácíme, jestliže svou neobratností, nešikovností dáváme najevo něco, co máme v sobě pečlivě skrýt, aby lidé přicházející s námi do styku nepoznali naši pravou domněnku, náš skrytý názor na tu či onu zvlášť důležitou věc. 

Vstupujeme-li s touto vlastností do veřejného života a do politiky, škodíme sami sobě podle toho, o jakém časovém problému mluvíme. Poslouchající, i když naše myšlenky neprozrazují přímo náš pravý postoj k určité věci, záležitosti, názoru, si přece jen bedlivě všímají naší nezastírané neobratnosti, neohrabanosti, z níž usuzují náš pravý názor na současné otázky. 

Abychom docílili některých zvláště důležitých životních úspěchů, je někdy třeba používat také určité dobré obratnosti, šikovnosti při jednání, a nemáme-li ji, obyčejně nemůžeme dosáhnout toho, po čem nejvíce toužíme, nebo zpravidla ne v té míře jak bychom si přáli.

Zmíněná vlastnost se může projevit také v naší magické práci a často se pro nás stává závadou tím, že naše práce, cvičení, dílo není tak dobré a dokonalé jak by mělo být. Neobratně ba přímo neohrabaně skládáme své myšlenky, pocity, určité postupy při cvičeních, problémech, které hodláme sami řešit, a proto je náš konečný výsledek dost chabý a neodpovídá našemu pokroku ve vývoji. 

Svou neobratností vyvoláváme u svých pozorovatelů tak trochu úšklebek a mnohdy i jízlivé poznámky, zvláště v případě, že jde o osobu nám nepřátelsky nakloněnou. Nepoznáváme-li tuto svou menší chybu, roste v nás při častém opakování a my si na ni zvykáme tak, že ji sami na sobě ani nepozorujeme, protože ona sama se bedlivě střeží, abychom ji nepozorovali a neodstraňovali. Vyrostla-li v nás do té míry, že se nám stává denním zvykem - představujeme se před veřejností jako hotový pytel neštěstí, neúspěchů, které nás s touto vlastností stále provázejí. 

Proti této vlastnosti stavíme nade vše obratnost v řeči, v citech, ve skutcích, v chování, v pojmech a v celé naší činnosti. Obratnosti, šikovnosti se v praktickém životě snažíme naučit tím, že si při každém počínání uvědomíme, co nám prospívá a co nám může škodit. Zásadou je, že se vždy, všude a ve všem tj. v každé situaci, přizpůsobíme daným poměrům a mluvíme a děláme vše velice opatrně. Tím si své jednání velice usnadníme a současně získáváme obratnost, přičemž neobratnost pomalu, ale jistě odstraňujeme.