Nedostatek paměti

04.12.2020

Nedostatek paměti vzniká tím, že si momentálně nemůžeme vzpomenout na některé věci, jména osob, míst, okolností a na všelijaké děje, jež jsme kdysi prožívali a které nám zvláště neutkvěly v paměti. To je takzvaná krátkodobá paměť, jíž tyto věci, obrazy, okolnosti, události, čísla, pojmenování a podobně jen letmo procházejí, aniž by se náležitě zachytili v mysli. Naopak věci, události, které jsme prožívali, a zvláště ty, na něž nám zbyla památka, například nějaký chorobný stav po nemoci, úrazu, leknutí, ochromení, nebo naopak velmi příjemné a živě prožívané zážitky jakéhokoliv druhu, se nám lehce vybavují z paměti jako vzpomínky a my si je snadno pamatujeme a můžeme si je kdykoliv ze své paměti vybavit. 

Pravidlo je, že čím menší zájem projevujeme o tu kterou věc, událost, jméno a podobně, tím snadněji se nám tyto věci ztrácejí z paměti, a naopak čím větší zájem máme o tu kterou záležitost, věc, událost, tím hlouběji a trvaleji tyto obrazy, události zasazujeme do své paměti, kterou si tím zároveň prohlubujeme. 

Někdy se ztráta paměti projevuje stářím, kornatěním velmi jemných cév v mozkové hmotě a upadáváním činností ducha. Nedostatek myšlenek způsobuje slabou činnost mozku a tím i mysli, čímž se také zmenšuje náš rozsah paměti. 

Svou paměť si nejlépe osvěžujeme koncentračními cvičeními nebo přímo cvičením paměti, jako jsou počty, zapamatování si více různých barev a jejich odstínů, jmen, věcí, a podobně. Děláme-li to každodenně, vydatně posilujeme paměť, takže jsme nakonec schopni z paměti rozřešit i dost složité početní úlohy. Naše paměť tím roste a zvyšuje se. Nedostatek paměti nám v životě způsobuje nemalé obtíže, a proto se ho snažíme co nejdříve odstranit. 

Někdy si pomáháme tím, že si nejdříve vzpomínáme na věci nám lépe známé, pokračujeme v promítání obrazů, jež jsme kdysi prožívali, až se v nich konečně objeví námi vzpomínaná věc, bytost, jméno, příhoda, záležitost, na které jsme si momentálně nemohli vzpomenout. Někdy se nám přihodí, že si nemůžeme vzpomenout na něco důležitého, ale po dlouhé době nám určité jméno, výraz, problém, událost probleskne v paměti, aniž na to myslíme. Je to takzvaný reflex (odraz) našeho usilovného pátrání v paměti, který se mohl projevit až po určité době pátrání. Nesmíme zapomenout, že v naší paměti je shrnuto úžasné množství pojmů, dojmů, čísel, událostí, jmen, obrazů, problémů, jež jsme si nasbírali během celého života, a z této paměti občas potřebujeme něco vytáhnout, což nám samozřejmě mnohdy dělá velké obtíže, nejsme-li v této zvláštní činnosti náležitě vycvičeni. Mnohdy, a to zvláště v noci, ve snech nám v paměti vytrysknou události, které jsme prožívali v minulých pokoleních, zrozeních.