Nedostatek ve vyjadřování

31.01.2021

Nedostatek ve vyjadřování je zapříčiněn neovládáním příslušných výrazů v řeči, neznalosti názvosloví některých věcí a pojmů abstraktního rázu a hlavně těžkopádnosti při užívání naší paměti, z níž co nejrychleji čerpáme všechny výrazy, dojmy pojmy v ní ukryté. Čím lepší má kdo paměť, tím lépe a bezpečněji se umí vyjadřovat v řeči s druhými osobami a čím větší má nashromážděnou zásobu různých pojmů, slov , významů, názvosloví všeho toho, co v životě potřebujeme, tam plynněji se vyjadřuje o všech věcech a problémech, jež mu přijdou do cesty, zvláště v oboru jeho povolání.

Nejhůře jsou na tom ve vyjadřování ti, kdo mají špatnou paměť a kteří nemají dostatečnou zásobu příslušného názvosloví o všech existujících věcech a kteří pro nedostatečné vzdělání postrádají ve své paměti důležité názvy duchovních a abstraktních pojmů. Může to být také nedostatečný vývoj ducha a duše, vady, jako je koktavost, duchovní a duševní zaostalost, duševní deprese, různé dlouhodobé chronické nemoci, špatná výchova, tedy zkrátka určitá nevyrovnanost živlových vlastností, které mají velký vliv na normální vyjadřování člověka, na projekci myšlenek přenášených v řeči. 

Z magické stránky, pěstujíce postupně a současně správným způsobem vývoj ducha, duše a těla, si tvoříme zdravý základ ke správnému, plynulému a jasnému vyjadřování o kterékoliv věci, problému, předmětu a podobně, jež se v našem životě vyskytují. Tam, kde máme po této stránce ještě jasné nedostatky, například pokud máme slabou paměť nebo nižší vzdělání, odstraňujeme je příslušnými cvičeními a sebevzděláváním ve volném čase, abychom se stali rovnovážnými i ve vyjadřování se o všem, co v životě potřebujeme. 

Je to chyba a je to také dost trapné, jestliže člověk věci, problému jinak rozumí, ale nedovede se o nich správně, jasně a plynně vyjadřovat. Proto se snažíme tuto svou chybu, nedostatek ve vyjadřování co nejdříve odstranit, protože správné a jasné vyjadřování je důležitou složkou vlastností našeho života, bez níž bychom se těžko obešli. 

Nedostatek ve vyjadřování je jasným obrazem naší vnitřní struktury a přesně odpovídá mlhavým a dobře nepochopeným pojmům o problémech, událostech a názorech jež námi nemohou být (podle stupně našeho vývoje a zralosti) náležitě správně a jasně tlumočeny v myšlenkách a ve větách naší řeči. 

Nezasvěcení lidé, kteří nemají možnost poznání prostředků k odstranění této jejich negativní (pasivní) vlastnosti, se stávají více a více zamlklejšími a nemluvnými a vyjadřují jen to, co v životě nejnutněji potřebují. To je však velká újma na jejich duchovním a duševním vývoji, který zůstává daleko pozadu za ostatními.