Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Nejasnosti

15.07.2021

Přijdou okamžiky, kdy opravdu nevíme jak bychom to či ono rozluštili, co to či ono znamená vzhledem k naší osobnosti, něco je nám zkrátka nejasné. Víme, že to existuje, ale nemůžeme si bezpečně uvědomit některé okolnosti, jež jsou s tou či onou věcí, záležitosti spojeny. Nemůžeme třeba nalézt určitou spojitost mezi některými vlastnostmi charakteru, věci, problému. Například nám nejí jasné, zdali jistý člověk, který si odpykává trest za krádež, zasetou jakou příčinu do světa Příčin, nebude muset tuto příčinu vyrovnat ještě jiným způsobem, nebo jestli se mu tato příčina částečně vyrovnává odpykaným trestem na hmotné úrovni a zdali na mentální a astrální úrovni bude muset zmíněnou příčinu ještě vyrovnat. Je nám však známo, že příčiny vytvořené na hmotné úrovni vyrovnáváme v téže úrovni, příčiny v astrální úrovni vyrovnáváme v téže úrovni a příčiny v mentální úrovni se vyrovnávají také v mentální úrovni. Nebo si nejsme jisti, zdali jsme cvičení vykonali správně, když výsledky nebyly dobré. Odpověď: Cvičíme-li pocitově a upřímně, tím více se snažíme, abychom dosáhli určitého pokroku. Úspěch či neúspěch nás nesmí nikdy od cvičení odradit, ale naopak nás nabádá, abychom cvičili tím usilovněji. Jiný příklad: Není pro nás dost srozumitelné, proč se nás někdo ze známých nenápadně vyptává na naše rodinné poměry, po kterých mu naprosto nic není. Odpověď: zjistíme-li, že to dělá ze zvědavosti, což je nejpravděpodobnější, dáme mu patřičnou odpověď.

Dále nám není jasné, jaký je rozdíl, když se myšlenky projevují v astrální a ve hmotné úrovni. Odpověď: Pokud jen myslím, přemýšlím, medituji v duchu a nepřenáším tyto myšlenky na papír nebo pokud je nevyslovuji nahlas, zůstávají v mentálním úrovni. Pracuji-li s myšlenkami v astrální úrovni tj. vkládám-li do nich silnou dávku obrazotvornosti a pocitu, projevují se takové myšlenky v úrovni astrální. A je-li předpoklad uskutečnění, realizování myšlenek v astrální úrovni dostatečně silný, přenášíme, uskutečňujeme je také ve hmotné úrovni. 

Víme, že všechno stvořené, co existuje, je absolutně čisté, moudré, pro nás nadevše užitečné podle stupně vývoje každé bytosti, živočicha, věci. Proč se tedy z hlediska zákonů na zemi ve hmotné úrovni rozeznávají věci dobré a špatné, čisté a nečisté, vraždy, války, krádeže, smilstvo a podobně? Odpověď: Z hlediska univerzálních zákonů je vše stvořené podřízeno absolutní zákonitosti ve všech úrovních, tudíž i ve hmotné úrovni. Nezasvěcení lidé nevědí, že ve všem existuje zákonitost, ve které působí univerzální živly pozitivními (aktivními) a negativními (pasivními) vlastnostmi a silami, a proto rozeznávají jen dobré od špatného. Podle toho jsou na hrubohmotné úrovni v platnosti určité zákony, které vymezují a uznávají věci dobré a špatné, zatímco přestupky, zločiny a jiné špatné činy trestají. Tímto způsobem v celém hmotném světě udržuje určitý pořádek. Každý zasvěcenec však dobře rozeznává vlastnosti a síly pozitivní (aktivní) a negativní (pasivní) jak v univerzu, tak v mikrokosmu (v člověku) a podle této zákonitosti se přesně řídí. 

Všeobecně chápeme věci, problémy, zákony, vlastnosti a vůbec vše, co existuje a co můžeme svými smysly pochopit podle stupně své zralosti v našem vývoji, tak jak se nám ve skutečnosti jeví. Nejasnosti mohou nastat například mezi pravdou absolutní a relativní, osobní. Mezi pravdou osobní a absolutní jsou veliké rozdíly. Například: Někdo někoho nenávidí, proklíná, přeje mu to nejhorší,  protože jej těžce urazil. Po stránce osobní má pravdu potud, pokud opravdu neví, že se nikdy nemá pro nic na světě urážet, ale že se má s protivníkem přátelsky vyrovnat, pokud se sním dá vyjednávat. Nemá tedy ani osobní pravdu, jestliže jako křesťan nebo zasvěcenec rozeznává, co je dobré a co je špatné (aktivní nebo pasivní), a přesto se uráží a nenávidí.

Podle univerzálních karmických zákonů je absolutní pravdou, že si uražený, který současně protivníka i nenávidí a přeje mu to nejhorší, tvoří negativní příčinu ve světě Příčin. To znamená, že nenávidí jen sebe sama a přeje to nejhorší pouze sobě, což se mu zcela určitě jednou v životě projeví. 

Také se stává, že lidé vzorného chování bývají postiženi nějakou vážnou chorobou, častými nehodami nebo i neštěstím (například vyhořením) a nemohou si tyto následky vysvětlit, protože v přítomném životě opravdu nevykonali nic špatného, za co by měli trpět. Nevědí však, že v minulých životech si zaseli určité příčiny, které se teprve teď realizují v době jejich současného, třeba i bezvadného života. 

Každý mág se snaží rozluštit všechny nejasnosti podle absolutní pravdy a nikoliv podle pravdy osobní, relativní.