Nejčastější překážky na naší cestě. Nesmrtelnost 

25.02.2020

Nejčastější překážky na naší hermetické cestě jsou:

Hmotné: rušící okolí, nemoci, zaměstnání, zábavy, přílišné starosti, rodinné věci apod.

Astrální: nesprávná magická rovnováha, pokulhávání v hermetické práci a ve cvičení, braní věcí na lehkou váhu, neproduševnělý náboženský cit, netvoření pravého astrálního světa. Nejhorší překážkou je, když si nás náš strážce astrálu nevšímá: projevuje se tím, že se nám vše daří dobře bez překážek, bez námahy atd. Jiná vážná překážka je, když se dobrovolně, nedobrovolně či z vlastního přesvědčení zřekneme svého nejvyššího cíle, Boha - tímto vzniká magická osamocenost. Nikdy necvičte pro úspěch! Úspěch nepovažujte za výsledek své práce. Úspěch je výsledkem naší zralosti - je to Boží dar -a proto přijde sám, bez prošení. Nemyslete tedy na úspěch, ale pracujte poctivě. 

Nejhorší vlastnosti jsou: pohodlí, lenost, urážlivost, ješitnost, předrážděná citlivost, odsuzování, posuzování, lpění na čímkoliv, erotika, pýcha, domýšlivost, hermetická nasycenost (takový člověk ukončí cvičení a nemá pro co žít). 

Pamatujte: Astrál nás nemůže zkoušet více než sneseme! On také nese odpovědnost! Co do astrálu zasejeme to sklidíme. Poznejte sebe a poznáte jaké překážky můžete od astrálu čekat a kde nás zraní! Dokud nemáme magickou rovnováhu, astrál nás zkouší a ranní vždy na nejcitlivějších místech! Ovšem i po vyrovnání můžeme mít malé výkyvy, ale i při nich dosáhneme brzy rovnováhy. Pokud útoky porazíme, jsme neporazitelní  - astrál je poražen: pak jsme ale přímo odpovědní za své činy! 

Platí tedy: Dokud nejsme vyrovnáni astrál nás varuje, jakmile jsme živlově vyrovnání a proviníme se, rovnou si píšeme karmu! Pokud se známe a přece přijde něco náhlého pak víme, že je to osud a ne zkouška astrálu (toto je nutné rozlišovat). Všechny zásahy, které neodpovídají naší zralosti, jsou karmické! Bez magické rovnováhy nemůžeme na karmu působit - dokud tedy nemáme rovnováhu, do té doby jsme astrálem zranitelní, jsme jeho otrokem, loutkou, která se nechá ovlivňovat tzn, na karmu působíme až po dosažení živlové rovnováhy, jinak řečeno pak už na nás osud nepůsobí (zodpovídáme se přímo Prozřetelnosti). Vždy meditujte o tom, kdy vás zkouší astrál a kdy karma. S magickou rovnováhou nám Bůh nepomůže, může nás pouze osvítit - tuto událost velmi citově prožijte a pokorně dejte najevo jak je Bůh veliký a my sami ubozí.    

Nesmrtelnost je z magického hlediska vypěstování individuality ve všech úrovních (hmota, astrál, mentál), kterou si po odložení těla vezmeme s sebou do jemnějších úrovní. To je taký pravý smysl a význam hermetické práce: tím získáme náskok a uspíšíme si cestu k Bohu. Dokonalé magické nesmrtelnosti dosáhneme po docílení absolutní rovnováhy. Dosáhneme-li tohoto stupně, dosáhneme i na schopnost manipulace s astrálním světem (s živly) a jejich izolací i tělesné nesmrtelnosti. Základem magické nesmrtelnosti je tedy správně vybudovaný chrám Šalamounův, náš osobní astrál, náš neviditelný svět. Pozor, z magické nesmrtelnosti vyvěrá magická autorita: jsme totiž nesmrtelní, nedotknutelní, nic nás již nevyvede z rovnováhy. Proto také máme-li dokonale hermeticky zpracovanou svou individualitu, získáme absolutní moc: tato moc může vyvrcholit až k bohorovnosti. Normální člověk po své tělesné smrti splývá s kolektivem sobě rovných duší, hermetik nikoliv. Ten si po smrti uchová plné vědomí o svých životních znalostech a hermetických zkušenostech. Proto má praktická stránka hermetismu svůj účel: musíme dobře žít, abychom mohli dobře umřít. Čím dokonalejší hermetik je, tím lépe pro něho. Proto se snažme správně a opravdově využít náš krátký čas na své sebe-zdokonalení.  

Základem nesmrtelnosti je tedy budování magické individuality. Proto musíme mít stůj co stůj co největší rovnováhu, naučit se co nejvíce moudrosti (moudrost si vezmeme s sebou), vybudovat si co nejlépe svůj chrám Šalamounův. Budujme tedy svou magickou individualitu. Magická autorita se buduje nesmrtelností.