Neopakovaná řeč má velký účinek

27.12.2020

Chceme-li, aby naše řeč byla účinná nebo velmi účinná, předneseme ji srozumitelně, jasně a klidně tak, aby se o ní ten, kdo ji poslouchá, zajímal, aby jí dobře porozuměl, a pokud je to možné, nic neopakujeme. Tímto způsobem si zajišťujeme úspěch při všeobecném jednání s lidmi. 

Ze zkušenosti víme, že ten, kdo po druhých lidech důrazně, třeba i násilím něco žádá a stále to opakuje, nedociluje zpravidla žádného úspěchu, nebo úspěchu jen nepatrného. Ale i tento nepatrný úspěch se projevuje nikoliv ze zájmu o žádanou věc, ale ze strachu z následků, kdyby žádná věc nebyla uskutečněna. Jsou to zpravidla věci spjaté s existencí člověka, který je přímo závislý na svém zaměstnavateli. 

Všichni řečníci mají velký úspěch, jestliže co nejméně prozrazují jádro řeči, co nejméně toto hlavní téma opakují a pouze naznačují, jakým způsobem je třeba pracovat, abychom důležitou věc získali, pokud o ni máme zájem. Dobrou a užitečnou věc není ani třeba mnoho propagovat, ta se chválí sama svou kvalitou a užitečností, a tato kvalita a užitečnost nám stačí jednou provždy, když jsme se o ní sami přesvědčili. Víme, že zvláště životně důležité věci, například dobré léky na zhoubné choroby a na jinak nevyléčitelné nemoci, stavy, jsou velice hledané, aniž je někdo propaguje nebo nabízí. Stačí jen slůvko, u koho jsou dané léky k dostání, a zájemce napne všechny síly a všechny prostředky, aby takové dobré léky získal a s jejich pomocí se uzdravil. 

Všeobecně jsou ovšem značné rozdíly v chápání těchto věcí, které se člověku představují v různých formách, řečí jednotlivců, neboť inteligentní člověk tyto věci chápe mnohem lépe a správněji: dovede si například lépe vysvětlit jádro a účel nějaké přednášky nebo politické řeči, nežli člověk méně chápavý, méně inteligentní, který naopak bere třeba doslova, co kde slyší, ačkoliv v řeči bývá určité jádro, jež musíme vylousknout. A to právě takový nedůvtipný člověk nedovede. Správně se říká: Moudrému napověz, hloupému dopověz. 

Přesto však má neopakovaná, ale zajímavá řeč všeobecně značný účinek a budí zájem u poslouchajících, které dobrý řečník přivádí nepřetržitě od jedné zajímavosti ke druhé, napíná zvědavost a pozornost posluchačů, kteří se zájmem sledují jeho přednášku po celou dobu a zvláště si dobře vštěpují do své paměti ty přednesené zvláštnosti, o něž se nejvíce zajímají. A naopak kdyby určitý řečník stále do omrzení opakoval ve svých přednáškách tatáž témata a názory, nevěnoval by mu již žádný z posluchačů pozornost, jeho řeč by je unavovala tak, že by při ní nakonec usnuli. Chceme-li si tedy v každém případě udržet zájem o naši řeč při jakémkoliv jednání s lidmi, nic zbytečně neopakujeme, mluvíme prostým a dobře srozumitelným slohem, a cítíme-li, že zájem o naši řeč je slabý, okamžitě ustaneme a nikdy více se o této věci před takovými osobami nezmiňujeme. Své zboží samozřejmě nikdy a nikomu nenabízíme a nevnucujeme, a proto nic neopakujeme. Dejme tomu z magického hlediska, kdyby se třeba často opakovaly takzvané zázraky, ovšem pro nezasvěcené lidi, zevšedněly by a nakonec by na lidstvo neměly vůbec žádný účinek. Sledujeme však, že stačí dokonce jediný takový zásah z neviditelného světa jednou za tisíc let a ten si lidstvo bude pamatovat, dokud bude existovat. A podle těchto zásad se řídí každý z nás.