Neopatrnost

31.10.2021

Negativní (pasivní) vlastnost neopatrnost se projevuje u lidí, kteří si neuvědomují, že při svém jednání mají být vždy opatrní. Jak ze zkušenosti víme, i sebemenší neopatrnosti mohou být příčinou velkých a škodlivých následků.

Člověk ve skutečnosti není nikdy dost opatrný, a proto se musí mít při veškeré své činnosti stále na pozoru, aby zabránil jakékoliv chybě. Kdo pak zvláště intenzivně bojuje proti neopatrnosti, aby neudělal žádnou chybu, musí při tom také bedlivě sledovat své podvědomí, které zásadně přivádí člověka k opačné činnosti (k převrácenosti). Například počítám správně, ale číslici napíši obráceně - napočítám 1978, napíši však 1987, což se stává velmi často. Nebo něco opisuji, a nejsem-li dost opatrný, zejména za nepříznivých podmínek, jsem-li několikrát vyrušován, vynechám nějaké slovo v textu, nebo so okem svezu o jeden řádek níže, pak vynechám celý tento řádek, nebo zkomolím určité slovo v textu a to vše aniž bych si to zvláště uvědomil. Tak pečlivě střeží neopatrnost, popřípadě naše podvědomí, svou činnost. Na takové chyby udělané z neopatrnosti přijdeme jen pečlivým překontrolováním. Ale mnohdy, zvláště při počítání, na chybu zpravidla nepřijdeme a jen pomocí bezvadného počítacího stroje nebo dáme-li početní výsledky překontrolovat jinou osobou, budeme moci chybu odstranit.

Také ve všech ostatních odvětvích povolání, ať jsme lékaři, lékárnici, stavitelé, inženýři, učitelé a podobně, se musíme stále kontrolovat, zdali jsme někde svou neopatrností nezavinili chybu, která by škodila nám, popřípadě i bližním, chybu, která by byla třeba i osudná. Například kolik železničních neštěstí bylo zaviněno neopatrností příslušných činitelů na velmi zodpovědných místech, kolik lidských životů bývá v nebezpečí, když lékař není dost opatrný při operacích nebo když lékárník dodá chybně upravený lék nebo když stavitel zodpovědný za bezpečnost stavby neopatrností zaviní, že se celá budova zřítí kvůli špatně zvoleného materiálu, kvůli chybnému propočtu a podobně. 

Neopatrnost v magii by pro nás byla v mnoha případech přímo osudnou, neboť ji nelze omluvit a je za ni zodpovědný ten, kdo se ji dopustil. Proti neopatrnosti bojujeme opačnou vlastností opatrnost a velkou pozorností, počínajíce od nejmenších prací. Neboť jak bychom mohli dokázat velké věci, když svou neopatrností nedokážeme bezvadně provést ani ty nejmenší činy. Ze zkušenosti víme, že při každé naší činnosti jsme vystaveni neopatrnosti, pokud bychom jen na okamžik polevili ve své opatrnosti a pozornosti.