Neovládání myšlenek

05.07.2021

Víme, že myšlenky jsou již stvořené útvary, které se v nás zachycují jako v přijímacím rádiovém přístroji (v naši mysli) a naopak jsou z nás (z našeho intelektu) vysílány do vesmíru, aby je zase přijímali nebo odmítali jiní. Je na nás samých, zdali přijmeme tu kterou myšlenku, která se nám vtírá do mysli, nebo ji jako nevhodnou odhodíme, nepřijmeme, zničíme.

Všechny čtyři živly v nás operují svými vybranými myšlenkami, doprovázenými příslušnými pocity i živými obrazy, používajíce všech svých smyslů, aby byl jejich účinek co nejdokonalejší. 

Pro tyto případy máme dobrou a pevnou vůli, kterou používáme k ovládání všech pro nás škodlivých myšlenek. Tak rozhodně nepřijmeme nějakou vyloženou lež, ale okamžitě ji zcela zničíme pravdou. Také se nebudeme zabývat myšlenkami vyjadřujícími pomstychtivost, zvířeckou smyslnost, krádež, vraždu a vůbec všeobecně všechny negativní (pasivní) vlastnosti v jakékoliv formě, ale nahradíme je myšlenkami vyjadřujícími opačný smysl, a tak tímto způsobem ovládneme a zničíme všechny škodlivé negativní myšlenky. 

Dobrou průpravou pro tento postup ovládání myšlenek je okamžité a časté přerušování myšlenek o jedné věci a bezprostřední navázaní myšlenek na zcela jinou věc, záležitost.

Jiný způsob ovládání myšlenek je pasivní postoj vůči nim. Necháme je probíhat, nevšímáme si jich, ani na ně nereagujeme, a to tak dlouho, až se samy ztratí. Tento pasivní způsob používají žáci slabší vůle. 

Další velmi mocný prostředek, jak okamžitě zlomit působení každé negativní škodlivé myšlenky, je stálé uvědomování si, že vše, co Prozřetelnost stvořila, je absolutně čisté podle stupně svého vývoje a že vlastně v celém stvořeném světě neexistuje nic špatného. Jen člověk sám se dopouští různých chyb a omylů, jestliže nerespektuje vesmírné zákony Přírody. Tedy v našem případě je podle tohoto přesvědčení každá myšlenka, jak pozitivní (aktivní), tak negativní (pasivní), naprosto čistá a vyjadřuje určitou ideu, věc, vlastnost pozitivními (aktivními) či negativním (pasivním) způsobem. Tím v nás posiluje vědomí o její čistotě a o její výchovné hodnotě. Takovým způsobem myšlenku vyjadřující určitou negativní vlastnost odzbrojíme a ona na nás již nemá žádný škodlivý vliv. Naopak tím posilujeme naši vůli a to je pravý účel jejího působení. 

Žádná samovolně nám vnucená myšlenka nám nemůže škodit, jestliže ji nepřijmeme: proto s ní zápasíme podle stupně svého vývoje tak, aby se nám nezapsala do našeho světa Příčin. Lidé neovládající myšlenky mají slabou vůli nebo jsou příliš pasivní, líní na to, aby se s nimi potýkali a ovládali je. Propadají jejich nabádání a při častém opakování si z nich vytvoří silnější vlastnost, která opakováním roste a sílí podle toho, jak často a do jaké míry dovede takovou osobu přimět k vykonávání toho, co si zmíněná vlastnost přeje, a jak dovede člověka naladit (jako dojnou krávu), aby z něho za tohoto stavu přímo vysávala jeho životní sílu. 

Z toho tedy plyne, že když člověk neovládá myšlenky, myšlenky naopak ovládají jeho a on se stává jejich otrokem: pak koná vše, co si ony přejí a vyjadřují. To je veliká chyba a jako následek tohoto působení vzniká u takového člověka úplná nesamostatnost. V tomto případě bývá zpravidla neschopen důležité samostatné práce. Přitom si pomáhá tím, že se nejvíce spoléhá na své spolupracovníky, aby mu vysvětlili, jak a co má v každém důležitém případě udělat. Pro žáky magického umění je první snahou ovládat myšlenky, což vede k úplné a silné individualitě a k naprosté samostatnosti.