Neplnění slibů, slova, přísahy

03.07.2021

Člověk, který neplní daný slib (slibem nezarmoutíš), slovo nebo přísahu, je slaboch, nečestný člověk. Slíbíme-li někomu, že mu zítra pomůžeme se sklizní řepy, a na pomoc mu nepřijdeme, aniž bychom k tomu měli nějakou vážnou příčinu, a dotyčnému se navíc ani neomluvíme, je toto naše jednání nečestné a onen člověk si o nás jistě pomyslí to nejhorší a také nám vícekrát o pomoc neřekne. A také nám sám nikdy v ničem nepomůže.

Jiný příklad: Dal jsem čestné slovo, že se v určitý čas dostavím k jednomu svému známému, abychom u něho projednali určitou důležitou záležitost, týkající se jednoho potřebného chudého člověka, aby mu byla udělena podpora. Nadešel čas, ale mně se do projednání umíněné žádosti nechce, je mi to nesympatické, nejdu tam, ale věnuji se svému oblíbenému koníčku, rybolovnou. Můj známý na mě zřejmě čeká, ale když dlouho nepřicházím, nechá toho a myslí si, že se mi asi něco důležitého přihodilo. Záležitost zatím nechal být a odešel na procházku právě k rybníku, kde jsem chytal ryby. Viděl mne a to mu již postačilo. Nic neřekl, jen se zamračil a bez pozdravu odešel, zřejmě uražen mým nečestným jednáním. Tehdy bych se studem propadl do země, tak jsem byl tímto neočekávaným setkáním za nepříznivé situace překvapen. Omluvil jsem se mu sice, ale on ke mě zůstal právem chladným. Od těch dob jsem každé dané slovo, příslib za každou cenu dodržel.

V armádě: Voják přísahal, že nikdy a za žádných okolností nikomu neprozradí určitá tajemství, která jsou každému vojákovi známá. Ale příležitostně se jednou v hospodě při dobré náladě zapomenul a přece ze svého tajemství něco prozradil veřejnosti tj. přítomným hostům. Taková věc samozřejmě nezůstane bez povšimnutí a tak se o tomto případu dozví i jeho velitel. Je z toho výslech, soud a nakonec dva roky vězení. Taková je situace, když nedodržujeme přísahu, k níž jsme se zavázali. Každá příčina má své následky.

Neplnění slov, slibů, přísahy má svůj původ v lehkomyslnosti, jak tomu bylo u vojáka, nebo z pohodlnosti a z odporu, nesympatie některé věci, k níž jsme se zavázali, že ji splníme (projednání žádosti chudého člověka), a konečně z lhostejnosti a z neuznávání vážnosti takového slibu, z jeho podceňování, jak tomu bylo při slíbené pomoci při sklizni cukrovky. Všeobecně však nedodržujeme dané slovo, slib, přísahu z naprostého nepochopení důležitosti této věci. Proto je třeba si jasně uvědomit, že nejde pouze o nedodržení našeho slibu, slova, přísahy, ale jde tu o naší čest, charakter, který tímto jednáním utrpí. Jakou cenu pak máme u takových lidí, kterým jsem se zavázali slovem, slibem, přísahou, a tyto přímo posvátné věci, stavy jsme nedodrželi, aniž bychom k tomu měli nějakou vážnou příčinu? A jak to vypadá ve světě Příčin? 

Neplnění slova, slibů, přísahy jsou velmi vážnými příčinami, které si takoví lidé tvoří ve světě Příčin. Jejich následky se určitě dříve či později dostaví, a to tehdy, když se toho ani nenadějeme. Na dodržování slibů, slova a přísahy klade osud zvláště velký význam, důraz. Neboť co kdo slíbí a na co přísahá, musí také za každou cenu splnit, vyjímaje vážnou nemoc nebo smrt nebo z jiných velmi vážných příčin, které však musí být včas sděleny tomu, komu jsme něco slíbili, přísahali. Vynucená přísaha je samozřejmě neplatná. Nesplnění platné přísahy znamená dokonce velmi těžkou chybu, hřích proti Duchu svatému. Plnění slibů, slova, přísahy je univerzální Prozřetelností postaveno na velmi vysokou úroveň našeho charakteru, neboť tím se člověk prezentuje ve svém nejvyšším aspektu.