Neplnění své povinnosti včas

09.09.2020

Jsme zaměstnaní a neplníme své povinnosti včas. Příklad: Nechodíme včas do zaměstnání nebo nevykonáváme řádně a poctivě pracovní úkoly, která nám byly svěřeny na den, na několik dní nebo na určitou termínovanou dobu. Tuto vadu, chybu v zaměstnání zaviňuje některá naše negativní (pasivní) vlastnost, jako například pohodlnost, nedochvilnost, nepřesnost, liknavost, lenost a podobné negativní (pasivní) vlastnosti, které nás však samozřejmě nemohou nikdy a před nikým omluvit. Přitom máme málo pochopení pravého smyslu pro práci a pro povinnost, kterou máme jako hodiny vykonávat vždy přesně a včas. Jinak jsme lajdáci a nezasluhujeme si ani poctivou mzdu. Smysl pro povinnost a pro včasné splnění práce pro nás musí být důležitější nade všechny ostatní věci, záležitosti. Proto za všech okolností a přes všechny překážky chodíme včas do práce, vše včas vykonáváme (termínované úkoly) také v přesný čas končíme práci a práci nám přidělenou za každou cenu splníme. Ovšem zde musí být předpoklad, že pro všechny tyto termínované práce jdou dány splnitelné podmínky, jako například materiál, rozsah práce apod. Nesplníme-li své termínované úkoly včas, protože pro ně nebyly dány splnitelné podmínky, neneseme na tom žádnou vinu. Musíme však zavčas udělat taková opatření, aby se předešlo zbytečným ztrátám. To vše náleží k našim povinnostem. 

Kdo neplní své povinnosti včas, škodí jen sám sobě. Nemůže se vymlouvat na určitá přesvědčení, ani na žádné překážky osobního rázu, z rodinných důvodů apod. Osud jej postavil do práce, kde mu určili funkci, a on je bezpodmínečně povinen svou práci poctivě vykonávat ze všech svých sil, schopností a včas. Nesplněním svých povinností včas utrpí materiální újmu, čímž může být postižena i jeho rodina. Mimoto si do světa Příčin zapisuje příčinu následkem podléhání vlivu negativní (pasivní) vlastnosti neplnění své povinnosti včas a její následky se automaticky dostaví třeba propouštěním z práce, zkrácením mzdy, zhoršením funkce apod. 

Jestliže je někdo na zodpovědném místě, například výpravčí vlaku, strojvedoucí, výhybkář, signalista nebo řidič osobního auta, pilot v letadle, kde jsou v sázce i lidské životy, tam musí být zodpovědná osoba ve stálém střehu, aby nikde nic nezmeškal a aby své povinnosti vykonával co nejsvědomitěji, přesně a včas. Neboť jinak může nesplněním svých zodpovědných povinností přesně a včas zavinit smrt mnoha lidí. 

Pro mágy, kteří se věnují magické vědě a umění, je tato negativní (pasivní) vlastnost zvláště významná. Musí ve veřejném životě plnit včas a přesně své povinnosti a také musí za každou cenu splnit své každodenní cvičení v určitou dobu, kterou si stanovili. Jakmile by jednou nebo dvakrát neodůvodněně vynechali cvičení a nenahradili je, časem by zcela propadli pohodlnosti, lenosti a nakonec by všeho nechali. Proto je nadevše třeba dbát na včasné a přesné dodržování všech povinností ve všech směrech našeho života a brát vše osudově tzn, buď, a nebo!