Nepodceňování sebe a bližního

10.01.2021

Máme-li před sebou nějaký důležitý úkol, práci, předsevzetí, vždy musíme mít na paměti, že to vykonáme, že jsme schopni to či ono vykonat, ať se děje, co se děje. Taková musí být naše víra! Proto se nikdy nepodceňujeme a nepochybujeme o sobě ani v tom nejmenším, že bychom to nebo ono nevykonali. Jestliže jsme správně hodnotili své síly a schopnosti pro ten či onen výkon, práci, pak jsme si naprosto jisti dobrým výsledkem. Jak vidíme, vždy záleží na správném ocenění našich sil a schopností, neboť kdybychom toto své přesné a přísné měřítko neměli, nemohli bychom se s takovou jistotou postavit ke své práci a úkolům. Kde si však nejsme jisti, že bychom tu nebo onu věc bezpečně dokázali, okamžitě odmítneme ji provést, protože bychom mohli utrpět nezdar a zklamání. Jen na co stačíme a co nám opravdu, jak se říká, sedí, na to můžeme vždy přistoupit. Naše sebedůvěra a odvaha jsou spojeny hlavně s vůlí a vírou, kteréžto důležité pozitivní (aktivní) vlastnosti nikdy a v ničem nepřipustí jakékoliv podceňování našich schopností a vědomostí. Jestliže se nikdy a v ničem nepodceňujeme, máme také podle toho i úspěchy, které nás povzbuzují a razí nám tím směleji cestu vpřed. To platí zejména pro všechny žáky magického umění, kteří přímo prahnou po zdokonalování a zušlechťování své osobnosti ve všech živlech a úrovních. 

Často v nás vyvstane myšlenka, doplněná zpravidla pocitem sebepovýšenosti nad svými spolupracovníky, že to, co dokážeme my, nedokáže nikdo z nich. Někdy toto podceňování bližních přichází tak dokonale zahalené, že to zpozorujeme až po účinku, a tato nadevše jemně působící vlastnost nám tímto způsobem odebírá možnost okamžitého poznání jejího působení a rozvinuté boje proti ní. Zato však je naprosto nutné poznávání jejího nejjemnějšího působení ve všech odstínech a případech, abychom se příště touto vlastností nedali opět překvapit. Z toho důvodu si musíme navždy vštípit do paměti, že nikdy, nikde a za žádných okolností nikoho nepodceňujeme, protože v případě, že to děláme, podceňujeme mnohonásobně sami sebe a nikoliv jiného. To mějme vždy na paměti! 

Kdo nepodceňuje sebe ani bližní, ten roste v síle, šlechetnosti a tím si připravuje cestu k snadnějšímu získání relativní všemohoucnosti. Nepodceňování sebe ani druhých znamená určitý kus relativní všemohoucnosti, jestliže se náhle ocitneme ve vážné situaci a musíme se odvážit třeba i něčeho k záchraně nějak smrtelně ohroženého člověka, který třeba volá o pomoc. V takových případech se jistě ukáže naše pravá odvaha a statečnost a nepodceňování našich sil i schopností. Pomůžeme třeba tonoucímu nebo vyneseme někoho z hořícího domu a tím mu zachráníme život. Kdybychom se sebeméně podceňovali a pochybovali o své síle a odvaze, nic bychom v takovém případě nedokázali. 

Nepodceňování sebe a druhých patří k důležitým vlastnostem každého člověka-mága. Bez nich by se těžko obešel, a proto si je musí dobře vypěstovat, aby s jejich pomocí něco dokázal.