Nepřirozené, nechtěné stavy

03.10.2020

Jsme-li dostatečně citově vyvinuti, pak se nám často stává, že nás překvapí nepřirozené, nechtěné stavy našeho podvědomí, které nemáme zcela ovládnuté. Příklad: Používám heřmánkovou esenci nebo odvar z dubové kůry k lékařským účelům a pomoci bližnímu. Problém odezní, přejde, ale za nějaký čas jsem najednou překvapen silnou vůni heřmánkové esence nebo čichám vůni odvaru z dubové kůry, aniž bych se těchto věcí dotkl. Je to působení podvědomí, které mne ještě dlouho obtěžuje a snaží se mne tím upoutat. Tento stav je nepřirozený a nechtěný, a proto si jej vůbec nevšímám. Chci-li se jej zbavit, použiji k tomuto účelu autosugesci. Nebo máme v době mezi spánkem a bděním, tedy polobdělém stavu, vědomý pocit, že naše vědomí se bez naší vůle dostává do solárního plexu. Je to zase práce našeho podvědomí, proti němuž se bráníme pevnou vůlí a uvědomováním se vědomého stavu, v němž pak usínáme. Sedím na nějaké dlouhé přednášce, která je velmi dlouhá a nezáživná, vůbec mne nezajímá, ale z určitých důvodů ji musím vyslechnout a případně si z ní udělat nějaké poznámky. Jak to již při takových příležitostech bývá, začnu zívat a chce se mi spát. V tomto polospánku se náhle dostaví krásný příjemný duševní pocit, který nelze popsat, protože je to pocit z neviditelného světa. Může to být působení některé astrální bytosti nebo mého podvědomí. Je to pocit zřejmě nepřirozený, dostavující se bez mé vůle. Z toho usuzuji, že o mne má zájem určitá bytost a chce semnou navázat styky nejprve tímto příjmením působením pocitu, a kdybych na to reagoval, dostala by se bytost až k mé osobnosti, k mé životní síle, jíž by se pak živila na úkor mého zdraví. 

Proti tomuto působení se rozhodně postavím a bojuji svou pevnou vůlí, přemáhám ospalost, která je právě dobrou a živnou půdou pro působení takové vtíravé bytosti nebo podvědomí. Tento samozvaný citový stav zničím, i kdyby byl sebelíbeznější a sebekrásnější, a uvádím se do normálního vědomí a cítění, které mám vždy pod pevnou vůlí a kontrolou. 

Nepřirozené a nechtěné stavy jsou vždy určitým vychýlením našich normálních smyslů, které nastává bez naší vůle, vědomí a přání. Tyto stavy způsobují různé příčiny, jako je nevyrovnanost některého živlu, jejž používá třeba některá neviditelná bytost nebo naše podvědomí s určitou vlastností, nebo jsou  to také rozmanité překážky, jež nám klade náš akášický princip, nebo jsou to vlivy z našeho prostředí, kterým snadno podléháme bez naší vůle jako každý jiný přítomný člověk, a je to také univerzální Příroda, která nás uchvacuje neobyčejnými krásami a velkolepostmi. 

Pokud nejsou tyto stavy námi vědomě tvořeny nebo vědomě a podle naší vůle a přání přijímány, jsou pro nás vždy škodlivé a snižují naší samostatnost, sílu a vůli! 

Zásadou je, že nikdy bez své vůle a bez svého přání nepřijímáme nic, čím bychom se stávali závislými na některé své vlastnosti, cizí bytosti, na svém podvědomí, na cizích lidech, na Přírodě. Naopak si vědomě svou vůlí tvoříme to, co si přejeme, a necháme na sebe působit zase jen vědomě vším, co sami uznáváme za prospěšné a posilující, a vědomě přijímáme jen to, co je pro nás užitečné a za co nejsme nikdy k nikomu upoutáni nějakými závazky, podmínkami, smlouvami, které by nám škodily.  

-Děkuji Mistře-