Neprojevená a neukojená vášnivost

10.10.2020

Skrýváme  v sobě neukojenou vášnivost, dejme tomu kouření. Byl jsem kdysi nemocen na plíce a tehdy jsem se ze zdravotních důvodů odnaučil kouřit. Dříve jsem byl kuřák. Nyní po nemoci, když jsem se již uzdravil a zotavil, jsem přišel do společnosti, kde četní hosté kouřili. V tomto okamžiku jsem přímo prahnul po jedné cigaretě, ale uvědomil jsem si, že jsem rekonvalescent po nebezpečné nemoci, a proto se už nemohu pustit do kouření. Kuřáckou vášeň jsem takto potlačil, ale neovládl. Tato vášeň se ve mě ozvala s ještě větší mohutností, když jsem později po cestě viděl člověka kouřícího cigaretu. Nevím, co bych za to dal, kdybych si mohl alespoň jednou protáhnout cigaretový kouř nosem a plícemi. Tak se mi po kouření zastesklo. Moje bývalá nemoc mi zabránila, abych se opět pustil dokouření. Nato ke mě přišel jeden můj známý a já jsem svým nosem přímo vycítil, že má v kapse cigarety. Tentokráte se mně moje dosud neprojevená vášnivost, touha po kouření natolik rozpoutala, že jsem se již neovládl a požádal známého o jednu cigaretu. S ochotou mi ji dal a já jsem byl jako v sedmém nebi, tak mi cigareta zachutnala. A od toho času jsem začal opět kouřit až do nasycení. Touha pak odpadla a já nyní již omezeně kouřím jen několik cigaret denně.

Podobný příklad: Někdo je vášnivý piják alkoholu, hlavně vína a kořalky. Došlo to tak daleko, že jej odeslali do příslušného léčebného ústavu, aby se tam odnaučil pití alkoholu a aby se tak vyléčil. Po čtyřech měsících odešel z ústavu domů a šel do zaměstnání. Byl však přísně napomenut, aby se již nikdy neopíjel a alkoholu a svádivé společnosti se vyhýbal. Asi třikrát měl příležitost se opít, ale ze zvyku na nový pořádek v životě, který se mu přece jen lépe zamlouval nežli dřívější opilství, touze po alkoholu odolal. Potom však přišel do staré známé restaurace, kde seděli a popíjeli jeho bývalí známí, přátelé a tehdy se vněm jeho neprojevená vášeň tak mocně vzepjala, že jí již neodolal. Prostředí, přátelé, peníze v kapse, úžasná příležitost pro tuto negativní (pasivní) vlastnost, vášnivost pití alkoholu, dokonaly své dílo. Přemoženého ubohého pijáka přivezli zcela opilého v bezvědomí domů. V pití potom sice dále pokračoval, ale již s mnohem menší intenzitou. 

Obdobně bychom mohli tuto neprojevenou vášeň pozorovat u lidí náruživých k sexuálním stykům, kteří svou vášeň potlačují tak dlouho, až je konečně v příhodném okamžiku sama přemůže a oni jí samozřejmě naprosto bezmocně podlehnou s vydatnou ztrátou své životní síly. 

Každá vášnivost je silně vyvinutá vlastnost, zpravidla negativní (pasivní). Může to být i vlastnost pozitivní (aktivní), jako je láska, která když se nemůže normálně projevit a ukojit, stává se přímo nebezpečnou svým náhlým vášnivým výbuchem u lidí, kteří jí neovládají, ale pouze potlačují. Vášně léčíme v prvé řadě normálním ukojením, ale tak, jak chceme my sami, podle své vůle. To znamená nikoliv tehdy, když na nás vášeň útočí, abychom jí okamžitě podlehli, ale až zítra, pozítří, nebo si stanovíme určitý termín, kdy si přejeme, aby se u nás projevila. Nikdy ji zbytečně nepotlačujeme, neboť tím jen zbytečně stupňujeme napětí a ona nás potom přepadá s tím větší vehemencí, zvláště tehdy, kdybychom si to nejméně přáli. Naší zásadou je: za každou cenu musíme zvládnou jakoukoliv vášeň, neboť bychom se stali jejími otroky a ona by z nás co nejvíce vyčerpávala drahocennou životní sílu, kterou nutně potřebujeme ke svému životu.