Nereagujeme na nicotné projevy druhých osob

26.06.2021

Často se ocítíme v situacích, při rozmluvě se svými přáteli, známými nebo neznámými osobami, u nichž pozorujeme a poznáváme jejich mělkost a nicotnost názorů, řečí, vtipů, které jsou pro nás bezcenné - až na to, že podle nich poznáváme charakter dotyčných lidí. Jsme-li již nuceni s takovými lidmi mluvit, uzavíráme svou vnitřní osobnost vůči těmto projevům a dáváme jim plnou měrou to, co si sami přejí a kam svou řečí a chováním směřují. Jak ze zkušenosti víme, jistá osoba se snaží uchvátit svou nevázaností a hloupostmi všechny přítomné, tím je ovlivňuje a naočkuje jim to, co má sama ráda. To jsou negativní (pasivní) vlastnosti, vášně, zlozvyky, bezcennosti, mělkosti, které každý nezasvěcený člověk, pokud je přístupný, nevědomky s příjmením pocitem přijímá, aniž by si uvědomil, že se v něm zahnízďuje určitá negativní (pasivní) vlastnost, která v dobré půdě dobře roste a mohutní při každé vhodné příležitosti. Uvědomělý člověk, zasvěcenec se může s takovou osobou klidně pobavit, jak si přeje, ale přitom zůstává naprosto nedotčen působením negativních (pasivních) vlastností takové osoby, které jasně poznává a ovládá je. Mnozí lidé dovedou upoutat třeba celou společnost svými vtipy, anekdotami, vmyšlenými a zkreslenými příhodami, svým bujným veselím, vulgárními výrazy, zvláště jsou-li v podnapilém stavu. A tehdy je mnoho přítomných obětí, které reagují na negativní (pasivní) vlastnosti, vášně a zlozvyky takového jedince, takže se se zájmem upoutávají, soustřeďují kolem něho, aby si každý z nich něco odnesl.

Z magického hlediska jsou takové projevy osob velmi poučné, jednak k poznávání jejich charakteru a jednak k našemu správnému postoji vůči těmto nicotným projevům, které nás učí a posilují. My je však nikdy nepřijímáme za své a vůbec se jimi nezabýváme, snad jen příležitostně se jimi jako ostatní lidé můžeme dobře pobavit. To vše ovšem děláme vědomě a správně, aniž bychom při tom podléhali jakémukoliv vlivu působení zmíněných vlastností, na rozdíl od lidí této věci neznalých, kteří si jimi nevědomky tvoří příčiny, měnící se později v následky, jako jsou například larvy, stíny, fantomy, vášně, zlozvyky, otrocké mechanické napodobováni takového člověka v jeho rozjařeném chování, naplněné celou snůškou jeho negativních (pasivních) vlastností, které se velmi rády přenášejí na druhé osoby.

Mnozí lidé reagující na nicotné projevy druhých osob jsou jimi tak postiženi, že se jimi zabývají hlavně v myšlenkách a v pocitech, berou je dokonce vážně a třeba se kvůli tomu s někým pohádají, nebo se někomu posmívají, začnou někoho nenávidět, jiného zase pomlouvat, a podobným způsobem v nich rostou zaseté negativní (pasivní) vlastnosti. Takových ubohých obětí je mnoho, ale na druhé straně mají tito lidé zase možnost zavčas poznat svůj omyl a odhodit vše, co tehdy prožívali jako lživé a vymyšlené. To jsou ale bílé vrány a většina z nich chápe vše po svém to je podle stupně svého vývoje, a zůstává dále ve vleku naočkovaných vlastností. 

Z těchto příkladů poznáváme, jak nedocenitelná je naše každodenní introspekce, kterou postupně vnikáme i do těch nejjemnějších odstínů působení svých negativních (pasivních) vlastností, abychom je dokonale poznali a nakonec je zcela ovládli.