Nerozhodnost (vzduch)

18.10.2021

Nerozhodnost vzniká z nejistoty, co máme v daném okamžiku udělat, protože jsme jasně neuvážili, co je pro nás prospěšné a co škodlivé. Máme-li se rozhodnout o nějaké důležité věci a máme na to čas a příležitost, děláme to s plným vědomím: po přezkoumání všech okolností, jež se k uvedenému případu vztahují, se jistě rozhodneme správně. Nesnadnější případ rozhodování bude, nemáme-li na toto rozhodnutí čas a nemůžeme-li si ověřit určité okolnosti vztahující se k případu. Při takové příležitosti, nejsme-li duchapřítomní a nedohodneme-li se intuitivně, upadáme do rozpaků a do nerozhodnosti. Například se rozhodneme poprvé vyřešit věc nějakým zvláště nevhodným způsobem a za chvíli si to rozmyslíme a rozhodneme se jinak. Ale ani to se nám posléze nelíbí a my to rozřešíme zase jinak. Ukáže-li se výsledek pochybný a nedostatečný, jsme nucení dále hledat novou formu rozřešení případu. To je takzvaná nerozhodnost, která má velký vliv na náš charakter, jenž se stává nestálým, vrtkavým, nerozhodným. 

Je jisté, že tímto nerozhodným postojem utrpíme škodu nejvíce my sami, ale také druzí, třeba naši nadřízení, kteří naše jednání jistě právem ostře kritizují. 

Nerozhodnost je pro nás škodlivá negativní (pasivní) vlastnost, jestliže proti ní nebojujeme správnou rozhodností. Nerozhodnost má v mnohých případech i osudové následky, například při ohrožení lidských životů a majetků, kde je třeba jednat správně, rozhodně a rychle. 

Proti této výchovné negativní (pasivní) vlastnosti ostře bojujeme svou duchapřítomností, správným rozborem případu a správným logickým uvažováním, jak jej máme vyřešit. Každý člověk má v sobě kus božské Prozřetelnosti, takže může tam, kde si není jistý, vzít v úvahu intuitivní vnuknutí, které jistě přijde ve správný čas, aby například bylo zabráněno neštěstí, nemocem a podobným škodlivým případům. 

Konečně žák magie jistě již analyzoval stvořené věci a bytosti po všech stránkách, tj. ve všech úrovních a ve všech živlech, a má tedy povšechnou znalost o stvořených věcech a bytostech. A proto může v kterémkoliv případě a s jistotou rozhodnout, jak se má v kritickém okamžiku zachovat.