Nerozumnost

27.02.2021

Proti nerozumnosti se staví náš intelekt, je-li správně řízen naším duchem. Existují však lidé na duchu málo vyvinutí, kteří z nerozumovosti škodí sobě i jiným. Z nerozumovosti děláme většinou samé chyby, z nichž se někdy i radujeme, protože jsme jimi poškodili osoby, které nám jsou nepřátelsky nakloněny. Nerozumnost se může dotýkat jen našeho zevního rozumu, jenž není správně ovládán naší vůli. Z toho soudíme, že zde pokulhává i vůle a často se podřizuje nerozumnosti, negativní (pasivní) výchovné vlastnosti. 

Z nerozumnosti se páchají často ošklivé a nedomyšlené věci, na které neradi vzpomínáme i s odstupem času po určitém poznání. Nerozumné jsou zpravidla nejvíce děti, které však musí být vychovávány a stále být pod dozorem svých rodičů a učitelů, dále jsou to osoby bez zdravě vyvinutého intelektu, ovládané vášněmi, posedlostmi, nesmyslnými požadavky a podobně.  Jsou to jistě poloblázni, kteří se nedovedou nikde opanovat, jsou-li stižení takovou vášní. Příklady: Za války někteří vojáci z náruživosti prahnou po alkoholu, berou vše, co se jim zdá, že páchne kořalkou. A nemajíce zdravý rozum pohromadě, i když jsou varováni dobrými občany, vezmou si třeba láhev s amoniakem a rázem ji vypijí. Poté umírají ve smrtelných křečích. 

Tak musí člověk doplácet na svou nerozumnost, která je odstupňována prostředím a hlavně negativními (pasivními) vlastnostmi, vášněmi. Zde je jasný příklad toho, že lidský život nemá cenu, je-li stále znehodnocován a utápěn v negativních (pasivních) vlastnostech. Jen tam, kde je nějaká naděje na zlepšení tohoto stavu, může dojít k obratu a pak má život takového člověka přeci jen určitou cenu, díky vyhlídce na dosažení sebemenší živlové rovnováhy. 

Z toho usuzujeme, že pro tyto pozemské věci, záležitosti a pro celkový vývoj lidstva na hmotné úrovni je nejdůležitější zdravý a chápavý rozum, kterým se má řídit veškeré lidstvo, aby nezabředlo do otroctví války, hladu a morální bídy. Proto je velice dobré a prospěšné, že se lidstvo ve všech státech světa sjednocuje na rozumných a přijatelných zásadách, volí si, pokud je to možné a v jeho moci, své vyspělé zástupce, kteří mezi sebou veřejně jednají o světových problémech a současně pranýřují ty samozvané zástupce, kteří hájí jen své vlastní sobecké zájmy, svou moc, sílu, vládu a vykořisťování jedněch druhými. 

Z magického hlediska jsou všechny zde uvedené věci naprosto správné a spravedlivé, neboť směřují k jedinému výchovnému cíli, tj. k sebepoznání, a k tomu jsou naprosto nutné právě všechny životní (živlové) výkyvy. Jinak by se svět nezměnil.