Nerozvážnost (vzduch)

21.10.2021

Je to negativní (pasivní) vlastnost, již trpí lidé lehkomyslní, nerozvážní. Nemají totiž porozumění pro vážné a důležité záležitosti, které se v životě vyskytují. Berou vše na lehkou váhu a nedovedou se vžít do skutečně vážné situace. Považují vše za samozřejmé, ať se to vyřeší tím nebo oním způsobem. Nikdy se nezeptají, co mají v tom či onom případě udělat, ale vždy se rozhodují sami a svým nerozvážným způsobem a postojem na sebe strhnou iniciativu. Dokonce i tam, kde by šlo o ohrožení lidských životů, ať již vlastního či cizího, nepoužijí jiný způsob vyřešení, tj. zůstávají nerozvážní. 

Jen tvrdá životní zkušenost, která se dostavuje jako následek jejich nerozvážného počínání, je konečně může upozornit na tuto jejich negativní (pasivní) vlastnost. Tato vlastnost, je-li častokrát, popřípadě denně opakována, tvoří ve světě Příčin velmi neblahé příčiny, jejichž následky ohrožují třeba i životy mnoha lidí. Je to, jako kdyby někdo dostal do svých rukou nebezpečnou zbraň, kterou neovládá a již může způsobit neštěstí.

Pokud jsou takové osoby na světě a jejich nerozvážnost příliš bujně vegetuje, aniž by proti ní tito lidé bojovali, nemůže v nich nerozvážnost ohrožovat lidské životy a určitou část přírody tak, aby tyto následky přesahovaly to, co bylo k tomuto účelu stvořeno. Takový člověk je po určité době zcela vyřízen a ve své nemohoucnosti se omezuje pouze na své vlastní záležitosti, z nichž čerpá poučení, anebo odejde do neviditelného světa po úplném vyčerpání své životní síly bujnou negativní (pasivní) vlastností nerozvážnost. 

I zevní svět si zpravidla všímá takových osob a po určitých zkušenostech jim odnímá povolání, v němž tito lidé ohrožovali životy, majetek a jiné kulturní statky. Je to zřejmě zásah karmického zákona a takový člověk má v tomto případě velice vhodnou příležitost, aby začal bojovat proti své vychýlené negativní (pasivní) vlastnosti, jejíž následky jej tak zle pošramotily. 

Také v magii se vykytují časté případy nerozvážnosti, jsme-li svádění k nějakým nepředloženým činům. Jenomže u mága jsou následky takových nerozvážností daleko větší nežli u normálních lidí. Mág dobře ví, co může a co nesmí udělat z hlediska univerzálních zákonů, a proto si v tomto směru nesmí jakoukoliv nerozvážností dovolit ani to nejmenší. Jinak klesne na daleko nižší úroveň nežli normální nezasvěcení lidé. A to si každý mág jistě dobře rozmyslí!