Neschopnost, nemohoucnost

07.08.2021

Tyto dvě negativní (pasivní) vlastnosti omezují a skoro úplně ochromují vůli, sílu a odvahu člověka, který jim zcela propadl. Počítáme-li s trvalým stavem těchto vlastností, je takový člověk zcela bezmocný, slaboch, jenž se nezmůže ani na to, aby se pořádně nasytil. Přepadne-li někoho taková neschopnost, nemohoucnost, je odkázán čistě na cizí pomoc, neboť v něm vládnou všechny jeho nespoutané negativní (pasivní) vlastnosti, majíce úplnou volnost působení, protože jejich pán a vládce - vůle, duch a odvaha - spí. 

Příklady: Chce-li si takový postižený člověk třeba něco koupit, nemůže to udělat, protože má strach, že by jej ošidili, že by si vybral nesprávnou věc, příliš drahou - tak a podobně uvažuje. Má si vyřídit nějakou věc na úřadě, ale nemůže se k tomu odhodlat, protože by to nevyřídil dobře, špatně by se vyslovil, protože si dobře nepamatuje celou záležitost, která je mu odporná a nezajímá jej. Má se vlastnoručně podepsat na důležitou listinu, a i když psát dovede, popadne jej tréma a podpis ze strachu ani neukončí - tak je nemohoucí. Nebo někdo v zaměstnání dělá tolik chyb kvůli nepozornosti, nesoustředěnosti na práci, že se stává neschopným dále svou práci zastávat. Jiný svou neustálou žvanivostí nepustí druhého člověka ani ke slovu a chová se tak všude, kam přijde, již ze zvyku, a tak se také stává nemohoucím k vůli negativní (pasivní) vlastnosti žvanivost. Člověk zcela vyčerpaný, nemocný nebo stářím sešlý je také zcela neschopen jakékoliv práce a činnosti. Jeho životní síly jsou vyčerpány a na nové síly se již v jeho věku nezmůže, protože živly, které v něm působí, rozkládají jeho fyzický organismus. Určití lidé nejsou kvůli svým vášnivostem, tedy kvůli silně vyvinutým negativním (pasivním) škodlivým vlastnostem schopni zastávat svou práci a funkci v zaměstnání. Proto je zaměstnavatelé ze zaměstnání propouštějí. 

Touto negativní (pasivní) vlastností trpí všichni lidé, kteří kvůli své určité silně vyvinuté negativní (pasivní) vlastnosti, vášni, zlozvyku nejsou schopni vykonávat právě to, v čem jim ta která negativní (pasivní) vlastnost překáží, brání, a nemají dostatek energie a pevné vůle, aby se proti těmto negativním (pasivním) vlastnostem úspěšně bránili. Časem zabřednou do naprosté neschopnosti, nemohoucnosti, jež je vyvolána právě neschopností vůle a odvahy ovládat všechny negativní (pasivní) vlastnosti, vášně a zlozvyky. 

Někdo může být tak ustrašený, že není schopen projít v noci okolo hřbitova, ale jinak je normální. Taková ojedinělá vlastnost, popřípadě i dvě, tří vášně se ještě mohou odstranit, nejsou-li ovšem příliš hluboce zakořeněny, a to opačnou vlastností, pevnou vůli a odvahou, popřípadě praktickými prostředky. Ale tam, kde je takových nevyrovnaných a vychýlených vlastností mnohem více a dotyčného člověka omezují v jeho vůli a činnosti, bývá léčení bezúspěšné, protože k léčení je v takovém případě zapotřebí hlavně pevná a nezlomná vůle, přesvědčení, víra a vytrvalost, odvaha, ale tyto pozitivní (aktivní) vlastnosti zde nejsou nebo jsou velmi slabě vyvinuté. Takový člověk nemůže od nikoho očekávat jakoukoliv pomoc, neboť odstranění vášní si musí každý vybojovat sám. Druhý mu může pomoci jen dobrou radou, poučením. Proč mu nemůže nikdo pomoci? Protože si sám zavinil svůj nynější neutěšený stav vlastními příčinami, a proto si je také musí sám vyrovnat bojem v následcích. Druhý člověk mu v tom pomáhat nesmí, jinak by na sebe od někoho dobrovolně převzal následky, a to si jistě každý dobře rozmyslí.