Nesmělost

03.12.2020

Kdo je nesmělý, málo zmůže. Je to vlastnost, která se ostýchá něco udělat, když to vyžaduje náš zájem, nebo je to pro nás anebo pro druhé osoby užitečné i přesto, že cítíme, že jsme k tomu povoláni svým postavením, okolnostmi a jsme toho schopni. Nesmělost je slabý odstín bázlivosti, která nás zadržuje od činu, abychom tímto činem snad někoho neurazili nebo aby se nám někdo nevysmál: zkrátka si nejsme jisti, jaký výsledek bude mít naše jednání a jak bychom se do toho nejlépe vpravili. 

Nesmělostí se také podrážíme a podlamujeme svou autoritu a každý na nás hledí jako na slabocha, který nemá odvahu, aby něco skutečně rázně a odvážně vykonal, promluvil. Lidé, kteří tuto naší slabost znají, ji zneužívají ke svému sobeckému prospěchu, například se nám drze vtírají do soukromých záležitostí a tím nás znehodnocují. Nebo si netroufáme někomu něco nesprávného vytknout jako například spolupracovníkům, jsme-li k tomu jako jejich představení oprávněni, z obavy, aby nás nepomluvili nebo že by se na nás hněvali, škodili nám apod. Toto vše vyvolává naše nesmělé jednání, které nám škodí, aniž si to uvědomujeme. Leckdy nesmělý člověk s vynikajícími vlastnostmi je zastíněn křiklounem a jeho drzým vystupováním. Je málo lidí, kteří dovedou správně rozpoznat a ocenit vlastnosti, činnost, práci člověka, nebo i když to vědí, právem si netroufají do věci zasáhnout, protože jim po tom vlastně nic není. Někdy se také může přihodit, že v případě ohrožení lidských životů může taková nesmělost člověka, který je jako významný činitel do takového případu zařazen, zapříčinit i smrt některých lidí. Příklad: V dole náhle dojde k zasypání některé štoly a zůstanou tam někteří horníci. Příslušný činitel, který je právě na místě, jedná tak nesměle a nerozhodně, že záchranné práce nejsou řízeny jednotně, odborně a rychle a vzniká nebezpečí, že zasypaní horníci nebudou vyproštěni včas. V takovém případě taková zodpovědná osoba nepoužívá správně své odborné znalosti se vší rozhodností, její řeči, rozkazy, jsou nesmělé, nerozhodné, a proto se ujmou iniciativy druzí přítomní lidé, třeba každý na svou pěst, a tím nezřídka dochází ke skutečné katastrofě vinou nesmělého příslušného zodpovědného činitele.

Nesmělosti se nejlépe odnaučíme prociťováním a prožíváním jejích následků během života. Tyto chyby nás samočinně nutí k odvážlivějšímu a smělejšímu počínání tak, abychom rozhodně a směle vykonali vše, co je v naší moci, a tam, kde jsme k tomu osudem oprávněni. Když víme, že musíme vykonat to či ono, že je to naší povinností, nic nám tom nemůže nezabránit, jestliže k tomu použijeme pevnou vůli a všechny své schopnosti, vlastnosti a síly, jež máme k dispozici. Tímto postojem jsme s i také jisti dobrým výsledkem, a proto pracujeme tím směleji a rozhodněji a uplatňujeme se v našem povolání. 

Z magického hlediska je nesmělost velká překážka pro náš postup. Jedině smělému a odvážnému se podaří překonat všechny překážky, které jsou kladeny, aby dosáhl svého nejvyššího Cíle.