Nesoustředěnost

03.03.2021

Čím více se na něco vědomě soustřeďujeme, tím větší překážky nám brání v tomto postoji. Nemůžeme se například soustředit na psaní nějakého pojednání, jsme-li při tom jakýmkoliv způsobem rozladěni, roztržití, nebo když cítíme větší bolest, zejména při silném bolení hlavy, nebo když nás něco upoutává více nežli to, co chceme napsat, udělat, podniknout a podobně. 

Nesoustředěnost je tedy v přímém opaku, rozporu ke koncentraci na určitý cíl, úkol, který jsme si z vlastní vůle a z vlastního popudu předsevzali. Klade nám silný odpor při soustřeďování, koncentraci. K tomu používá různé prostředky jako nechutě, špatné nálady, lenosti, upoutávání se na jiný problém lehkého a příjemného rázu: vzbuzuje v nás touhu po okamžitém uspokojení požadavků fyzického těla, touhu po krásném prostředí, po zábavě, po divadle, po milenci, po milence apod. Všemi těmito prostředky na nás mocně zapůsobí, aby nás zcela odvedla od našeho chtěného cvičení, od koncentrace, od užitečné práce, od vyřešení nějakého důležitého, nechutného problému a vůbec od všeho toho, co podle naší dobré vůle chceme či hodláme vykonat. 

Nesoustředěnost je velká překážka na naší hermetické cestě, kterou jsme však povinni zcela překonat a ovládnout jí. Zároveň však tato překážka velice posiluje naší vůli a soustředěnost, neboť konáme-li opak toho, k čemu nás svými mocnými prostředky nutí, tím rozhodněji a pevněji děláme to, co jsme si uložili za úkol. Je to také jeden z drahocenných stupínků, po kterých stoupáme do vyšších úrovní, a proto si této negativní (pasivní) vlastnosti velmi vážíme, kdekoliv se nám projeví. Ona nás přímo vybízí, abychom udělali pravý opak toho, co si přeje, a my jsme jí za to velmi vděčni. 

Nesoustředěností trpí také normální lidé, kteří se mnohdy nedovedou soustředit na určitou věc, problém, protože mají slabou vůli a nevědí, jak mají tuto vlastnost odstranit. Mnohdy jsou vůči ní bezmocní a pouze v jistých náladových chvílích a při vhodných příležitostech, zvláště tehdy, když je k tomu nutí služební povinnosti  a strach z následků určité nevykonané práce, tedy jen v takových vynucených a zvláštních případech jsou tito lidé schopni se soustředit a vyřešit i složitý úkol. 

Zde jasně poznáváme, že každý mág má v tomto směru velikou výhodu oproti nezasvěceným lidem, cvičí-li každodenně pravidelnou koncentraci, při níž překonává všechny překážky, tedy i nesoustředěnost, která se mu staví do cesty při cvičení. Tím snadněji pak také vědomě překonává každou nesoustředěnost ve svém životním povolání v jakémkoliv prostředí, v kterémkoliv čase a za jakýchkoliv okolností.

Poznámka: Nesoustředěností vznikají v koncentračních cvičeních a v kterémkoliv problému a námi tvořeném díle určité mezery, takže takovéto cvičení a dílo je nedokonalé a postrádá celistvost. Z tohoto důvodu nemůže žák, který se při cvičení jakéhokoliv druhu nemůže zcela soustředit, posouvat dále, dokud neovládne všechny překážky, jež mu klade nesoustředěnost.