Nestálost

30.10.2021

Mnozí lidé s touto vlastností nejsou stálí, zejména ve svém povolání, které ke své škodě velmi často mění. Tato jejich nestálá povaha jim nedovoluje, aby v jakékoliv činnosti vydrželi potřebnou nezbytnou dobu. Jsou to většinou osoby nervózní, nedůtklivé, pro které je každá delší práce velmi obtížná, a proto ji mění, aby ji po krátké době zase odhodili a přidrželi se nové, nebo aby si na delší dobu odpočinuli. Při delší práci se stávají netrpělivými, nervózními a již myslí na to, jak by mohli práci, činnosti co nejdříve ukončit. Podle toho jejich práce, kterou příliš nemilují, také vypadá. Je povrchní a nedokončená, a proto jim podle toho také jejich zaměstnavatel platí. 

Tato nestálost se projevuje také v jiných vlastnostech, například v lásce, jež je opravdu nestálá a miluje změny. To znamená, že se brzy nabaží jedné bytosti a již se přenáší na druhou, třetí atd. Manželství takových osob je nešťastné. Také ve svém oboru, povolání jsou tito lidé nestálí. Jednou jsou zaměstnáni jako písaři, podruhé jako horníci, potřetí jako pomocní zámečníci, slévači, dělníci a podobně. Všechno okusí a vše se jim za čas zprotiví. 

I v jídle jsou nestálí, jeden čas jedí to, potom ono a stále si vybírají něco jiného. Také jejich zájem o zábavu, sport a umění se často mění, takže ani v tomto oboru nemají ustálený směr. Všeobecně můžeme říci, že jejich celkový charakter je nestálý.

Tato vlastnost vzniká z malého zájmu o vše, s čím přicházíme do styku. Nic nás podle naší vůle dokonale neupoutává, ale naopak kvůli mělkosti našeho pozorování a poznávání odvracíme svůj zájem od jedné věci, problému, požitku na druhou věc, zaměstnání, požitek a nesnažíme se nikde zachytit tak, aby nás naše vůle se zájmem upoutala k některé stálé činnosti a podobně. Nestálí lidé nemají ani stálý domov. Často se stěhují z místa na místo a nikde se jim nelíbí, jsou to takzvaní světoběžníci. 

Také v politice, zvláště v politice mezinárodní, pozorujeme velkou nestálost, protože v posední době se životní poměry a názory v celém světě radikálně mění, ale jsou nestálé, a proto vedou jen ke zhoršení životní úrovně v některých oblastech, kde tato nestálost v zahraniční politice existuje. 

Všeobecně: Nestálí lidé nemohou dosáhnout svého životního cíle v jakémkoliv směru, jelikož k němu pro svou nestálost nemohou dojít. Když se k němu přiblíží, zastaví se a směřují zase jinam.