Nestřídmost

08.01.2021

Motto: Nestřídmostí v kterékoliv úrovni oslabujeme svou osobnost

Nestřídmost vzniká z neřízené a nekontrolované touhy po něčem, co dobře, ba výborně chutná, čeho se nemůžeme dosytit, kdy nerozeznáváme hranici, do jaké míry a až kam můžeme něco používat. Je to přemíra něčeho, co nám již neprospívá, ale naopak nám škodí, aniž si to uvědomujeme. Správně se říká že všeho moc škodí. A to platí jak pro aktivní tak i pro pasivní stavy, věci, ideje, podnikání a podobně. Nikdy nesmíme přebrat, abychom si neuškodili, a když se tak stane, je třeba tuto okolnost zase správně vyrovnat, jak jen je to za daných poměrů možné. Nestřídmost je míněná nejen v jídle a pití, v užívání všeho, co nám naše Příroda dává, ale také ve všech věcech duchovních a duševních. Nestřídmost vlastně znamená nevyrovnanost v některém živlu, který se snaží podkopávat naší životní sílu, jestliže opomíjíme výstrahy projevené jako následek té či oné nestřídmosti, jíž se stále častěji dopouštíme. Nejsme-li natolik silní ve vůli a v poznání, může nás tato nestřídmost dovést až k vášním, které jsou daleko silnější a nebezpečnější. Nestřídmost je tedy jakýmsi počátkem vytváření vášní, které člověk slabé vůle nikdy neovládne, ale naopak jim podlehne.

Proto užívejme všeho mírně a rozumně. Mějme vždy citovou stránku každé věci pod svou kontrolou a vůlí a takto si budeme vždy jisti, že nikdy nepochybíme. Je pravda, že nejsme neomylní, a proto občas podléháme nějakým menším chybám, výstřednostem, ale tyto chyby nás musí poučit o nesprávnosti našeho počínání a my se opravdově a upřímně snažíme, abychom se těchto chyb v budoucnu vyvarovali. Takovým způsobem si zušlechťujeme svůj charakter a chyby jako překážky nás potom posílí. 

Každá nestřídmost vyčerpává v prvé řadě naši životní sílu, oslabuje příslušný duchovní, duševní a tělesný orgán a přivodí nám určité nesnáze, nevolnosti, choroby, slabosti, neočekávané bolesti atd., jako následky. Proto se musíme snažit ze všech sil každou nestřídmost, zejména pohlavní, ale i nestřídmost jiného druhu, překonat a ovládnout. 

Nejhůře je na tom ten, kdo nestřídmostem holduje a jemuž se stávají každodenním zvykem. Jeho vášně rostou, jsou živeny pravidelnou dávkou rozčilenosti, rozrušenosti, uvolněním životní astrální síly, které tímto způsobem stále ubývá, což má za následek rozklad tkání, buněk, atomů celého těla ve všech úrovních. Tehdy člověk rychle stárne, odumírá a žádné sebelepší léky mu již nepomohou.