Nesystematičnost

23.10.2020

Někdo si nedovede svou práci a veškerou činnost uspořádat tak, aby pracoval a dělal vše plynule, účelně, postupně, správně a systematicky. V této své negativní (pasivní) vlastnosti se nedovede vyhnout častým převrácenostem. Začíná třeba z nevhodné stránky nebo jednu práci nedokončí a již začíná druhou. Začne na něčem pracovat a nemá připravené podklady, materiál, apod. Nebo si stanoví určitý plán, ale ten je neúplný a nepřehledný, nebo tento plán bývá narušen jinou prací. Takový člověk nepočítá s pravidelností, s časem a s různými překážkami, nedovede se ihned přizpůsobit náhle vyvolaným novým poměrům, situacím a jeho činnost mu kříží podobné nepříznivé okolnosti, vlivy. 

Příklady: Vykonáváme své cvičení ráno, neboť tato doba je  pro nás nejvýhodnější. Ale jednou vstaneme třeba v pět hodin, jindy o půl páté, někdy vstáváme v půl šesté, a proto musíme cvičení zkracovat nebo je vůbec nevykonáme, jelikož již máme nejvyšší čas odejít do zaměstnání. Zde je však nezbytně zapotřebí vstávat každodenně ve stejnou dobu, ať se nám chce nebo nechce, překonávat jakoukoliv ospalost, nechuť ke cvičení, lenost, pohodlnost, ledabylost, výmluvu, lhaní si do kapsy, že to nahradíme zítra a podobně: takové překážky překonáváme ihned a na místě. Přesné každodenní vstávání si stanovíme za svou každodenní povinnost, kterou musíme splnit stůj co stůj. Pro odpočinek si můžeme určit třeba sobotu odpoledne a neděli, kdy žádná cvičení neprovádíme, ale odpočíváme. S oblibou cvičíme ta cvičení, která se nám líbí a máme v nich úspěchy, než ta cvičení, jež se nám zdají nezáživná, nesystematická a jejichž výsledky nás neuspokojují. V takovém případě musíme obrátit kartu a cvičit mnohem více ta cvičení, která nám dobře nejdou, abychom je zvládli právě tak dobře jako ostatní, u nichž máme úspěchy. Někdy začínáme s nejtěžšími cvičeními a lehká si necháváme na konec. Zde je třeba začít cvičit obráceně s cvičeními nejlehčími, postupně těžšími a nakonec se cvičit v nejtěžších disciplínách. Je to tak proto, že nejtěžší cvičení zvládneme mnohem lépe a účinněji, jestliže jsme předtím postupně absolvovali předcházející cvičení, která byla přípravou pro cvičení poslední. 

V jiném případě zase dokonce vynecháváme některé cvičení, která se nám vůbec nelíbí a která mylně považujeme za snadná a skoro zbytečná. Tímto způsobem vynecháváme cvičení pro nás velmi obtížná, nezáživná, ale velmi důležitá, která nemůžeme absolvovat v naprostém klidu a v předepsané době a která nám samozřejmě nepřinášejí žádné nebo velmi slabé výsledky. Zde v takovém opravdu kritickém případě je zapotřebí věnovat se těmto pro nás zvláště důležitým cvičením s veškerou energií a veškerým vypětím sil, abychom je za každou cenu zvládli. Nikdy nesmíme při žádném cvičení ochabnout. Jsme-li unavení, chvilku si odpočineme a potom zase cvičíme tak dlouho, až dosáhneme svého cíle. Nikdy nesmíme vynechat ani jedno cvičení, ať se nám zdá jakkoliv obtížné. Máme k jeho absolvování dost sil, jen je potřeba jich řádně využít. Konečně, nezáleží na výsledcích, ale hlavně na pocitovém a upřímném cvičení, které vykonáváme nikoliv pro výsledky, úspěchy, jež se automaticky dostavují samy a v které naprosto věříme, ale děláme to hlavně pro zušlechtění svého ducha a duše. To je vlastně hlavní účel cvičení.

Všechny zde uvedené nedostatky znamenají, že jsme dosud nesystematičtí, že si nedovedeme své úkoly správně rozdělit, uspořádat, že cvičení provádíme nesprávně, nedodržujeme přesnou dobu cvičení, vstáváme nepravidelně a že chybujeme v dalších podobných případech. Abychom tomu všemu předešli, učíme se systematičnosti, která nám velmi dobře poslouží. Ovšem tato vlastnost nám musí přejít, vniknout během času až do krve. Není to tak snadné, ale dá se to podle zde naznačených prostředků vypěstovat za dost krátkou dobu. Je to velmi dobrá, znamenitá vlastnost univerzálního živlu země, jíž můžeme s úspěchem používat i při jiné činnosti a příležitostech, například v zaměstnání. Hlavní věci je, že to, co si stanovíme, také v zásadě vždy vykonáme, bez ohledu na překážky.