Netrpělivost

18.08.2020

Nemůžeme-li se něčeho dočkat jsme netrpělivými. Říká se však, že trpělivost růže přináší. To je pravda. Ze sobeckých důvodů a pocitů chceme všechno mít hned a nemáme vůli ani chuť pro věc, na kterou tak netrpělivě čekáme, udělat ani to nejmenší. To znamená, že se nám nechce ani čekat. Tak jsme sobečtí a nedočkaví. Víme, že všechno má svůj určitý čas k dozrání, k projevu, k uskutečnění. Jestliže však toto uskutečnění v čase maříme nedočkavostí, netrpělivostí, maříme tím i výsledek svého očekávání.

Z důvodu netrpělivosti, nemáme-li k tomu jiné vážné existenční důvody a podobně, podnikneme něco nepředloženého, co nám opravdu škodí a kazí naše dílo. Příklad: Někdo si podá žádost (např. o práci) u určitého úřadu. Jeho žádost však musí být schválená nadřízeným, tedy vyšším úřadem, protože jde v tomto případě o důležité místo. Žádost čeká týden, čtrnáct dní a dosud nedošlo žádné schválení žádosti, aby mohl nastoupit do zaměstnání. Jde tedy na patřičný úřad osobně a snaží se celou záležitost urychlit. Dotyčný úřad věc upomíná ale bezvýsledně.  Za týden žadatel přichází znova a věc upomíná, ale přitom ve své nedočkavosti hrozí, že jakmile nebude záležitost vyřízená do týdne, na místo již nereflektuje. To se také stane a zmíněný úřad schválení jeho žádosti odvolá s tím, že jmenovaný už o místo nemá zájem.  Žadatel si podal ihned žádost jinde, ale na vyřízení druhé žádosti čekal ještě delší dobu nežli v prvním případě, kdy již mohl počítat, že jeho žádost bude vyřízena každým dnem. Pro nedočkavost a netrpělivost utrpěl finanční ztrátu, které se mohl vyhnout, kdyby ještě chvíli počkal. Také při práci jsme někdy netrpěliví a nedočkaví. Chceme, aby naše práce již byla hotová, spěcháme s ní, stáváme se skutečně netrpělivými a nedůslednými, takže naše práce nakonec za mnoho nestojí. Mnohdy jí musíme doplňovat, opravovat, korigovat, což zabírá mnohem více času nežli bychom ji v klidu, pozorně a pomalu dokončili. Když tedy chceme něco opravdu dobře a poctivě vykonat, potřebujeme k tomu čas, trpělivost, klid a vytrvalost.

Někdo je například velmi netrpělivý při nákupu denních životních potřeb. Jde nejdříve do jednoho obchodu. Tam je mnoho lidí, a protože nechce čekat, jde do obchodu jiného,  kde je však situace ještě horší. Odtamtud odejde zase jinam a nakonec se vrátí do prvého obchodu, kde je poslední. Netrpělivost se tedy nevyplácí. Netrpěliví lidé všeobecně nikdy a nikde dlouho nevydrží, vše je znervózňuje, mají velmi slabé nervy, špatně spí, jsou nedůslední, často mění zaměstnání a propadají čím dále tím více netrpělivosti.

Netrpělivost léčíme její opačnou vlastností trpělivostí, vytrvalostí, a stálostí. Rozsypeme si například na zem mísu hrachu a sbíráme nepřetržitě jedno zrníčko po druhým , až je sebereme všechna. Toto praktické cvičené opakujeme, až to dokážeme v naprostém klidu a bez jakékoliv netrpělivosti. Mág se pro sebemenší netrpělivost nesmí vzdát  nezdařilých magických prací, ale vytrvale a trpělivě je opakuje, až se mu podaří.