Neurážlivost

14.09.2021

Mnoho lidí se urazí pro každou sebemenší maličkost, kterou považují za urážku, nedůstojnost projevenou vůči své osobě, neboť se díky své povýšenosti a domýšlivosti pokládají za nedotknutelné. Jsou to opravdu ubozí lidé, k politování. Pokud jsme skutečně vyrovnaní, nemůže nás nikdo a nikdy na světě ničím urazit, ani sebevětší provokací. To znamená, že dokonale ovládáme i urážlivost, které člověka provokuje a svádí k nepředloženým činům. Proto každý projev urážlivosti, ať přichází od kterékoliv bytosti jak prostředníka, reagujeme naprostým klidem naplněným láskyplným pocitem k tomu, kdo nás uráží, a přátelsky se jej zeptáme, proč nás uráží, a uvedeme na pravou míru jeho domnělou příčinu, jež ho svedla k této provokaci. Přátelským jednáním jej odzbrojíme tak, že se nám nakonec omluví a přátelsky se s námi rozejde.

Jsou ovšem lidé, kteří tvrdošíjně lpí na nenávistném projevu, a vůči takovým zaujmeme pevnou a nesmlouvavou pozici - řekneme jim rázně a důrazně do očí to, co zvláště potřebují, aby se chovali slušně a nechali nás na pokoji. Tedy na hrubý pytel použijeme hrubou záplatu. 

Jsou však zcela jiné, daleko vážnější okamžiky, kdy nás jemná urážlivost napadá právě v tom okamžiku, kdy jsme na to nejméně připraveni. Například o nás někdo zavadí jen slovem nebo pohledem v jistém pro nás nedůtklivém směru naší povahy a již na to reagujeme velmi jemnou urážlivostí, kterou nepoznáváme snadno, dokud nejsme na jemné působení negativních (pasivních) vlastností připravení tak, abychom je mohli ihned odhalit a ovládat. Po delší době se nám to jistě podaří, zvláště máme-li upřímnou snahu poznávat působení negativních (pasivních) vlastností do všech podrobností. Jsme-li až tak daleko, pak se nám naše neurážlivost projeví i v těchto velmi jemných odstínech, zahalených do zvláštních případů, které se k tomu hodí. Absolutně neurážlivá je pouze sama Prozřetelnost - Bůh.

Kolik lidí na světě Bohu třeba spílá, dokonce mu i vyhrožuje, provokuje jej, třeba ze zoufalství, z neštěstí, z nenávisti, ze sobeckých důvodů, a co dělá Bůh? Je snad uražený? Je absolutně neurážlivý, klidný, neboť je mu docela lhostejné, co si kdo dělá, co si kdo tvoří za příčiny, protože podle univerzálních zákonů má na tyto věci právo kdokoliv. Každý má k tomu účelu svobodnou vůli a rozum, a proto jedná podle své vůle. Někdo by namítl, že při takovém rouhání a urážení samotného Stvořitele musí být takový člověk ihned na místě potrestán. Ne, on si tvoří svou příčinu ve světě příčin, které mu přinese takové ovoce, jaké si sám vypěstoval. A jednou bude opravdu toužit po Bohu, aby mu pomohl nebo aby mu, jak se říká, odpustil, ale to je hudba daleké budoucnosti, třeba až v druhém nebo třetím pokolení. 

Proto závěrem vypěstujeme v sobě tak mocnou neurážlivost, abychom jí co nejvíce napodobili samotnou Prozřetelnost, která je absolutně neurážlivá, shovívavá a láskyplná ke všem lidem a bytostem, ať tito lidé, bytosti svého Stvořitele milují, nebo jej nenávidí, nebo se proti němu rouhají, spílají mu a urážejí jej. Pro vyrovnání těchto vychýlených negativních (pasivních) vlastností existují univerzální spravedlivé, ale také neúprosné zákony.