Nevměšování se do cizích záležitostí

08.05.2021

Není nic horšího než vměšovat se do cizích záležitostí, po kterých nám nic není. Vžijme se do situace, jak by nám bylo, kdyby se nám někdo úmyslně vměšoval do našich soukromých, třeba rodinných záležitostí, že by například pomluvami způsobil roztržku v našem manželství, nebo si jinak počínal podobným způsobem. Kdo však tyto a podobné věci poctivě a upřímně ocení sám v sobě, nemůže se podle dobrého svědomí a vůle nikdy vměšovat do věcí, záležitostí, které jsou mu cizí, i kdyby šlo o jeho nebližší příbuzné, bratra, sestru, rodiče.

Ze zkušenosti víme, že každý člověk je individuální, má svobodnou vůli, podle níž se může svobodně rozhodovat pro to či ono, co uzná za dobré, a podle nepsaných univerzálních zákonů mu nikdo nesmí překážet ve vykonávání jeho vůle, jinak by dělal něco protizákonného, co by druhého ohrožovalo a škodilo mu. Ohrožený člověk má samozřejmě právo se proti takovému škodlivému jednání bránit, byl-li druhým napaden. Nevměšujeme se také do jednání druhých tím, že jim sami z vlastního popudu nepomáháme, když nás o pomoc nepožádají. Jsme-li pak požádáni o pomoc, udělejme to ihned s radostí, bez jakékoliv myšlenky a pocitu přání na odměnu, oplátku. To je pravá láska k bližnímu. Jestliže jsme však již tak dalece zralí, abychom jasně poznali, zdali dotyčnému člověku, který nás požádá o pomoc, můžeme pomoci, musíme být v takovém případě velmi opatrní, abychom se i zde nevměšovali do cizích záležitostí, tentokrát ale do záležitostí osudových, podle nichž musí zmíněná osoba prožívat své následky, které si kdysi sama vytvořila příčinami. Takové pomáhání by znamenalo vědomé vměšování se do osudových záležitostí druhé osoby a mělo by za následek převzetí části jejich karmických následků, odpovídající hodnotě naší pomoci tj. ulehčení jejímu karmickému zatížení. Udělá-li tak osoba nevědomá, karmických zákonů neznalá, je její pomoc naprosto zbytečná, neboť osud neuchrání žádného jednotlivce od ničeho, co mu plným právem patří: musí naopak ten či onen následek odčinit a zaplatit do posledního haléře.

Toto je tedy nejdůležitější nevměšování se do cizích záležitostí. Často jsme svědky toho, že se matky provdaných dcer nebo ženatých synů rády vměšují do jejich rodinných záležitostí a za to stálé vměšování, které má zpravidla opačný účinek, než by si babičky přály, draze platí jednak všeobecnými neúspěchy, odmítáním jejich stálých rad a přání, ba dokonce se dočkají i toho, že je jejich vlastní děti vyhodí, aby jim už jednou daly konečně pokoj a do jejich soukromého života se jim nevměšovaly.

Z těchto zde uvedených příkladů si jasně uvědomujeme, jak důležitá je základní vlastnost nevměšování se do cizích záležitostí kdykoliv a v čemkoliv. Zvláště jako mágové se nevměšujeme do osudové záležitosti svých bližních, kteří jsou pro nás v této důležité věci naprosto nedotknutelní.