Nevzhlednost

01.06.2021

Nevzhledný člověk svým zevnějškem jistě budí špatný dojem, i kdyby byl ve svém jádru třeba dobrý. Proto si svůj zevnějšek, tím míníme v našem případě hmotné tělo, šat, obuv a prádlo, musíme vždy napřed řádně upravit podle toho, jdeme-li do práce, kde přicházíme do styku třeba s nečistými surovinami, nebo jestli pracujeme s čistým materiálem, nebo v kanceláři a podobně. V tomto ohledu se musíme přizpůsobit vždy a všude. Jdeme-li například žádat o nové zaměstnání, oblečeme se jistě slušněji, abychom udělali dobrý dojem na příslušné rozhodující činitelé, kteří nás do práce přijímají. Také přicházíme-li k někomu na návštěvu nebo jdeme-li s určitou žádostí k rozhodujícímu úřadu, slušně se ustrojíme, abychom se vždy dobře prezentovali. Dbáme také na soulad barevných součástí svého obleku, abychom nebyli někomu zvlášť nápadní výstředností a nestali se dokonce terčem nějakých vtipů a klepů. Tedy celkem vzato, strojíme se vždy slušně a nenápadně tak, jak to vyžaduje naše zaměstnání, postavení a jiné naše soukromé styky a styky s veřejností. Nebudeme také bezdůvodně chodit nazí po ulici, třeba jen v plavkách či v trenýrkách, abychom nebudili pohoršení u kolem jdoucích osob, který by na nás přímo ukazovaly a posmívaly se nám. Také náležitě přihlížíme ke slušnému vzhledu obličeje a celé hlavy. Nechodíme zarostlí a neostříhaní že nám vlasy trčí zpod klobouku, nebo se znečištěným obličejem. Také své ruce udržujeme v čistotě a v úhlednosti, nenecháváme si narůst příliš dlouhé nehty se špínou za nimi. Nevzhlednost může být také zapříčiněna naším postojem těla. Chodíme třeba shrbeně, i když jsme zdraví. Máme třeba nějaký tělesný zlozvyk, že se stále mračíme nebo že se tváříme nafoukaně jako nějací mudrci - nebeské kozy - nebo že s lidmi nejednáme slušně, ale třeba podrážděně, hněvivě, zlostně, nepříjemně a podobně. To vše dokresluje náš obrázek, nevzhlednost. 

Nevzhlednost je kus disharmonie, která je v nás také obsažena ve všech úrovních, tedy nejen ve hmotné, ale i v astrální a mentální úrovni. Proto musíme dbát i na slušné chování, jež tvoří náš charakter a na správné smýšlení, které při jednání s bližními vyjadřujeme řečí. Jestliže se v nějaké úrovni projevuje určitá nevyrovnanost v tomto zde uvedeném směru, poznáváme to také na svém zevnějšku, ovšem pokud jsme schopní tento náš nedostatek pochopit a poznat. Avšak každý harmonicky cítící člověk pozná, kde to v něm skřípe, ve které úrovni to v živlovém působení jeho vlastností ještě nehraje, a okamžitě tento nedostatek odstraňuje. Konečně, udělejme si přibližný harmonický obrázek svého zevnějšku, vnitřního vzhledu, o svém charakteru a o své mysli, jak často a na co nejvíce myslíme, abychom ještě lépe poznali zde načrtnutou nevzhlednost ve všech úrovních. 

Děkuji Mistře...