Nevzpouzíme se proti svému osudu, který jsme si sami připravili, ale bojujeme o vyrovnání příčin

04.05.2021

V průběhu dočasného života často prožíváme velmi nepříjemné stavy, neúspěchy, ztráty na majetku, nemoci, trpíme i bídou a hladem, prožíváme i neštěstí a podobné negativní stavy. Jsme-li vyrovnaní a dalece vyspělí, nikdy proti takovým negativním zážitkům nereptáme, ale opravdu se snažíme ze všech sil odstranit ony příčiny, které tyto následky způsobují, vyvolávají. To prakticky znamená, že děláme pravý opak toho, k čemu nás naše negativní (pasivní) vlastnosti upoutávají. A čím více se o to snažíme a daří-li se nám to, tím více zmírňujeme následky příčin, protože začínáme tyto příčiny ve světě Příčin-ákáši vyrovnávat příčinami dobrými. 

Vzpomínáme do všech podrobností na své dřívější myšlenky, pocity, vášně, zlozvyky, stavy, činy, kterými jsme si takové příčiny vytvořili, a sestavíme si plán k jejich vyrovnání, a to tím, že sami sebe přísně odsoudíme za vše, cokoliv špatného jsme udělali jak v myšlenkách, tak v pocitech a ve skutcích, a snažíme se své dřívější špatné činy napravit, pokud se napravit dají. Dále si jasně znovu a znovu uvědomujeme, že náš absolutně spravedlivý osud nám upravil život na této úrovni vždy jen k našemu dobru, abychom vším tím, co prožíváme, poznávali sami sebe a v zrcadle svého vědomí jasně viděli všechny své myšlenky, pocity, činy, stavy, které mají velký vliv na utváření našeho charakteru. 

Každý člověk má v sobě kus neviditelného světa a má jistě životní zájem na tom, aby za svého dočasného života co nejvíce získal, a to podle stupně svého vývoje a nadání. Všeobecně se člověk snaží o zdokonalování svého ducha a duše vzděláváním, ušlechtilou prací a zušlechťováním svého charakteru. Tímto způsobem se automaticky začleňujeme do univerzálního egregoru těch bytostí a inteligencí, které již dávno před námi dospěli touto cestou ke svému nejvyššímu Cíli a zanechaly nám zde na této hmotné úrovni moudrá ponaučení a praktická cvičení, jak máme pokračovat i my, abychom došli jako ony ke svému nejvyššímu ideálu, který jsme si zvolili a o jehož uskutečnění bojujeme za každou cenu. Nic na světě nás od tohoto našeho postupu a ideálu nesmí odradit, ani ty nejtěžší rány osudu, které jsme si sami připravili: proto je s radostí přijímáme a snášíme. Přitom však vytrvale bojujeme o vyrovnání dřívějších škodlivých příčin a zajištujeme si tak správný směr a průběh své cesty, svého úsilí o nový a lepší život ve Věčnosti. 

Pro tyto věci však musí být člověk zralý, neboť není snadné dosáhnout magické rovnováhy, která je první a základní podmínkou magické cesty do Věčnosti. Kdo tuto základní podmínku nesplní, není hoden v magickém cvičení a umění dále pokračovat. Proto se nikdy nevzpouzíme proti svému spravedlivému osudu, který jsme si sami připravili, ale vytrvale, pilně, trpělivě a systematicky cvičíme a učíme se vše poznávat správně podle pravdy: zušlechťujeme svého ducha a svou duši (charakter), netoužíme ani po výsledcích (úspěších) svého cvičení, které si nikdy nezasluhujeme, ve které však věříme a které se samy automaticky dostavují.