Nezlomnost, skálopevnost, tvrdý život a přísnost k sobě

16.05.2021

Tyto vlastnosti by neměly nikomu z nás scházet, neboť velmi posilují naší odolnost vůči všem sebevětším překážkám: vzdorují nejvíce všem nemocem a pokušením, choulostivostem, změkčilosti, poddajnosti, lenivosti, pohodlnosti, slabosti, strachu, závislosti na něčem a podobným negativním (pasivním) vlastnostem, jejichž prostřednictvím vzniká tvrdá povaha neznající žádné překážky, které by nepřekonala, takže se v tomto stává nepřekonatelnou! Nezlomnost naší povahy zvláště vyniká, jestliže si umíníme vykonat něco krásného, ušlechtilého, ale překážky jsou tak mocné, tvrdé, trvanlivé, že pro ně nemůžeme ani krok kupředu. Zde poznáváme, že je nám v tomto případě zapotřebí nezlomný duch a nezlomná vůle, které se těmito tvrdými překážkami musí nejprve posilnit a pak je teprve můžeme jednu po druhé pomalu, ale jistě a vytrvale zdolávat a nakonec nad nimi oběma zvítězit a dosáhnout svého vytyčeného cíle.

Takový  boj o nezlomnost, skálopevnost může někdy trvat třeba několik let, nežli prokážeme, že jsme opravdu nezlomní a skálopevní. K tomuto stavu je také nezbytně nutné vést tvrdý život a zachovávat k sobě naprostou neústupnou přísnost, která nedovolí ani tu nejmenší odchylku od dobrých zásad, pravidel a návyků, udržujících náš každodenní pořádek a čistotu vždy všude a ve všem. Vést tvrdý život si vykládáme tak, že zpravidla žijeme v rozháraném prostředí, že naše životní podmínky jsou k nám zvláště nepříznivé, že máme mnoho neúspěchů, že jsme třeba vystaveni nejhorším intrikám, pomluvám, nepříjemnostem, zejména v našem zaměstnání, ale i v rodině, ve škole, v soukromém životě, takže se opravdu domníváme, že hůře se nám vést již nemůže.

Přesto však naše povaha všemi těmito mocnými překážkami tvrdne, naše vůle nabývá převahu a zoceluje se, a protože se proti tomu všemu vydatně bráníme, stáváme se více a více odolnějšími: překážky jednu po druhé dobře a tvrdě překonáváme a nakonec se staneme pány situace. Vše máme pod kontrolou své vůle, která se stává nezlomnou, skálopevnou a dovede výborně čelit všem překážkám na světě a ovládat je. To je jedna z nejvýznamnějších pozitivních (aktivních) univerzálních vlastností, která vede k absolutní všemohoucnosti. Kde se tedy všemi těmito mnohými a mocnými překážkami propracuje až sem, tomu jsou dveře do světa a do Věčnosti otevřeny dokořán.

Po všech těchto složitých, tvrdých překážkách, neúspěších, bídě a nouzi se časem dostaví jejich pravý opak, tj. úspěchy vždy všude a ve všem, dále blahobyt, štěstí, neboť  naše nezlomnost a skálopevnost nám opatří vše, co si jen přejeme ke slušnému životu, ovšem určitou slušnou formou, kterou vždy zachováme. Přitom současně roste i naše víra, důvěra, takže se nám podaří vždy splnit vše co chceme dokázat šlechetného, jelikož všechny překážky stavící se nám do cesty již hravě překonáváme. 

Při tom všem si nikdy neděláme žádné iluze o ničem, s čím přicházíme do styku, a bereme věci opravdu tak tvrdě, jak se nám jeví. Naši osobní citovou povahu jsme zcela zlikvidovali, ta pro nás již neexistuje, jen holý život, absolutní skutečnost, Pravda a vše, co s tím souvisí. Vše ostatní je přidáno, zabarveno, zkresleno, a proto pro nás nemá žádnou cenu.