Nikdy nevyčítáme bližním jejich špatné skutky, chyby a vlastnosti, ale své vlastní poznáváme a odsuzujeme, odstraňujeme

11.05.2021

Ze zkušenosti víme, že většina lidí vyčítá bližním jejich skutky, které se jim zdají špatné, nebo chyby, jichž se dopouštějí, nebo dobře nesnášejí některé jejich vlastnosti, a proto je na tyto chyby a vlastnosti upozorňují, ba dokonce jim je vyčítají a odsuzují je za ně. Avšak nikdo o sobě nemůže říct že je bezvadný, bezúhonný, bez chyby. Neomylný je jedině sám Stvořitel-Prozřetelnost.

Druhou velmi důležitou okolností je, že každý člověk je opravu hvězdou sám pro sebe, má svůj vlastní osud, na kterém sám vědomě nebo nevědomě pracuje, a tento jeho osud je řízen nejmocnější silou, jež vůbec existuje, ákášou, podle absolutně spravedlivých a neúprosně přísných karmických zákonů, takže celý život každého člověka je naplněn nepříznivějšími a nejspravedlivějšími podmínkami k vyrovnání příčin z minulosti. A nyní si představme, jak ubohý je člověk, který svému bližnímu vyčítá jeho vlastnosti, řeči, skutky, chování a dokonce jej odsuzuje. Co je v takovém případě vyčítavý a odsuzující člověk vůči samotné Prozřetelnosti, která precizně a navíc absolutně spravedlivě řídí osud každého člověka? Každý se chová tak, jak mu jeho současný vývoj a stupeň vývoje dovolují, a nemůže se řídit a žít podle mnohdy bezcenných rad druhých lidí a pod vlivem výčitek a odsuzování jinými lidmi.

Každému je dána svobodná vůle, aby se jeho nesmrtelný duch projevoval na hmotné úrovni prostřednictvím svého hmotného a astrálního těla, jak si sám podle své dobré vůle přeje, a všemi vlastnostmi, jak pozitivními (aktivními), tak negativními (pasivními). Podle univerzálních zákonů skutečně nikdo nemá žádné právo nám něco vyčítat, anebo nás snad dokonce odsuzovat. Dělá-li to někdo, je to jeho velká chyba, neboť tím zasahuje do osudu druhého člověka a sám si tvoří příčinu, která jej jednou náležitě poučí, jak se má chovat ke svým bližním. 

Obraťme list. To, co vidíme na druhých, když například sledujeme jejich chyby, skutky, vlastnosti, chování, to vše je v nás samých a my se tímto odsuzováním svých bližních stáváme oběťmi vlastního podvodu, iluze. Nehleďme v takových případech na bližní, ale nahlédněme  jak se patří do svého vlastního nitra, jací jsme my sami, neboť po druhých nám vůbec nic není. Jsme jen svými vlastními soudci a žalobci, a děláme-li to vědomě při každé své sebemenší chybě, myšlence, pocitu - a těchto chyb, myšlenek a podobně je denně pěkná řádka - obrátíme celý svůj život v opačný dobrý směr, který nám v brzké době přinese velmi dobré ovoce. 

Nejprve poznáváme naprostou nicotnost svého dosavadního nevyrovnaného života a pak začneme s hlubokou a upřímnou pokorou zesilovat svůj boj za vyrovnání všech svých negativních (pasivních) a pozitivních (aktivních) vlastností, aby byly v  naprosté živlové rovnováze, neboť to je náš první a základní stav, postoj ve vesmíru, do něhož jednou musíme vstoupit naprosto vyrovnaní, abychom dále pokračovali až k dosažení nejvyšších cílů a ideálů ve Věčnosti.