Nikdy se nepřeceňujeme a nepodceňujeme před bližními

26.08.2021

Zajisté není dobře nikdy a nikde se před někým podceňovat, ale ani přeceňovat. Pokládáme se vždy za jen tak dalece vyspělého, jak skutečně jsme. Podceňování by nám uškodilo již toho důvodu, že naší bližní by nás podle toho také oceňovali tj., podceňovali, a to by mělo třeba za následek újmu v našem povolání, v existenci. 

Také kdybychom se naopak přeceňovali, nemohli bychom splnit nám svěřené úkoly, které nám byly dány právě podle našeho přemrštěného odhadu vlastních schopností, a tím bychom si také velmi uškodili a nadto se zesměšnili. Proto se musíme držet pravé skromnosti, která nikdy nic nepřidává, ani nic neubírá, ale vyjadřuje jen naprostou pravdu o našich schopnostech a vlastnostech v našem povolání a ve veškeré naší činnosti. Je samozřejmé, že o našich eventuálních magických schopnostech nikdy a nikde vůbec před nikým nepovolaným nemluvíme. Tam tím více platí naprostá pokora, podle níž se nikdy nepodceňujeme ani nepřeceňujeme. Kdybychom se jako mágové sami podceňovali, stávali bychom se skutečně méně schopnými, méněcennými, nebo naopak kdybychom se zase přeceňovali, dožili bychom se všude jen zklamání a takovýto neutěšený stav by nám jen velmi uškodil. 

Chceme-li co nejlépe a nejjistěji zabránit tomu, aby nikdo nepoznal naše pravé smýšlení a naše vlastnosti, děláme ze sebe hloupého a hrajeme před druhými takovou roli, jakou uznáme za nejlepší, abychom si udrželi své inkognito. Takovým způsobem projevujeme svou mlčenlivost, která je nám naprostou zárukou naší magické moci a síly, protože mlčenlivostí je obě velmi posilujeme. Své dobré vlastnosti a schopnosti můžeme občas, podle toho, jak to uznáme za dobré a pro nás prospěšné, použít ke šlechtěným účelům, abychom posílili svou autoritu. Mlčenlivost používáme před druhými lidmi i s tím cílem, abychom například nemuseli vykonávat něco, co se příčí našemu vývoji, přesvědčení, co by nám třeba i později v našem životě škodilo. V takovém případě se nedopouštíme sebepodceňování, ale vědomě používáme svou mlčenlivost k dobrému účelu. Můžeme se také i vědomě přeceňovat, jestliže to můžeme odůvodnit, že jsme například v určitém podezření, že se svými neobyčejnými schopnostmi umíme vykonat něco nadprůměrného, což by škodilo našemu magickému vývoji. Když pak u některých lidí provedeme svůj úmysl, stačí, aby se nám tito lidé, u nichž nám právě záleží na tom, aby nás podceňovali, vysmáli třeba jako podvodníkovi, a s tím bylo dosaženo účelu. Tímto způsobem jsme zamaskovali naše pravé schopnosti, vlastnosti, které musí být vždy utajeny před nepovolanými. Toto jsou velmi důležité odchylky u nepřeceňování a nepodceňování se před druhými lidmi. Při normálním průběhu života však tohoto zákroku není ani zapotřebí, a proto se řídíme pravou skromností a pokorou tj. nikdy se nepodceňujeme ani nepřeceňujeme.