Nízkost v chování, zvířeckost

12.08.2021

Kolik je lidí na světě tolik je i různých charakterů. Mohou být snad přibližně stejné, ale jsou mezi nimi vždy menší či větší rozdíly. Každá bytost je hvězdou sama pro sebe. Mezi lidskou společností najdeme i lidi s nízkým charakterem. Jak se projevuje jejich charakter? Všeobecně jsou jejich smysly dosud jakoby neotesané, hrubého zrna, reagují jen na hrubé dojmy, vjemy a takové jsou i jejich představy, řeči, projevy citů a činy. Hlavní příčinou jejich nízkého charakteru je však jejich málo vyvinutý duch a duše. Mohou to být lidé, kteří po mnoho pokolení žili stále v hrubém nekultivovaném prostředí a nyní se po  dost dlouhé inkarnační době vracejí na hrubohmotnou úroveň, aby dohonili to, co dříve vlastní vinou  zameškali. Ve školách se sice naučí základním vědomostem a chování, ale to ještě nestačí k tomu, aby svůj charakter zušlechtili tak jako všichni ostatní normální lidé. Zůstávají za nimi velmi pozadu, což je známkou toho, že nejsou dost zralí k dosažení tohoto, i když běžného, normálního stupně chování. Proto se ze svých chyb v tomto novém prostředí ještě musí mnoho učit, nežli se asimilují. 

Jiný druh lidí si sám připravuje nízkost ve svém chování následkem přílišného holdování vášním, jako je opilství, smilstvo, loupež, vyzvědačství, podlost, třídní zášť, nenávist a podobně. Je v tom kus životní tragédie, kterou osud stíhá tyto karmicky zatížené bytosti, které si to však neuvědomují, a proto musí tímto tvrdým způsobem poznávat, která vlastnost je pro ně prospěšná a která škodlivá. V každé bytosti převládají buď živlové vlastnosti pozitivní (aktivní) nebo negativní (pasivní). Tyto vlastnosti se při každé příležitosti projevují přímo prakticky tak, aby je bytost jasně poznala a uvědomila si je aspoň v jejich základním principu, zdali jsou škodlivé či užitečné. Nikdo na světě si nemůže naříkat, že by za svého života nebyl v tomto směru dostatečně poučen. V takových případech velice záleží na dobré vůli takové osoby, zdali změní kurz své životní dráhy. Není-li na to zralá a propásla-li vhodnou příležitost, upadá ve svém chování a charakteru, který se v ní krátce před smrtí jasně vykrystalizuje, zakončuje, aby si jej tato bytost vzala s sebou a potom na něm znovu pracovala při příštím znovuvtělení.

Nízkost charakteru můžeme sledovat také u lidí vzdělaných, kteří se nějakým způsobem vychýlili z normálních vlastností a propadli určité depresi nebo vášni, ale jsou při tom velice opatrní, než aby tyto své negativní (pasivní) vlastnosti projevovali veřejně, a proto je v sobě pečlivě ukrývají. Jenom následky působení jejich abnormálně vyvinutých negativních (pasivních) vlastností jasně říkají, že tyto vlastnosti mají. Mohou to být i největší mezinárodní podvodníci, vyzvědači, šarlatáni, tajní násilníci, dobrodruzi, kteří dovedou svou úlohu sehrát výborně tak, aby na nich a v nich nikdo nic podobného nepoznal a nehledal. Ovšemže každá sebezastřenější věc přijde jednou na světlo a z toho pak vznikají spravedlivé, nadevše poučné a výchovné následky. 

Z magického hlediska je nízkost v chování určitou nevyrovnaností všech živlových bytostí, kterou léčíme od základu tj. postupným odstraňováním jednotlivých vášní, chyb, vychýlených negativních (pasivních) vlastností, a tím současně zjemňujeme svůj způsob chování, svůj charakter, svou duši. U mága tento negativní duševní stav neexistuje, jinak by nebyl mágem.  

Děkuji Mistře...