Obětavé nadšení

30.01.2021

Nelze dostatečně ocenit obětavé nadšení pro skutečně dobrý účel. Mnohdy máme mnoho svých vlastních povinností, starostí až nad hlavu, a tu se nám naskytne příležitost, abychom nějakému opravdu potřebnému bližnímu pomohli v nouzi třeba nějakým oděvem, obuví, jídlem nebo pomocí při naléhavé a nezbytné práci a v jiných odůvodněných případech. Samozřejmě, že jsme povinni napřed přezkoumat, i z magického hlediska karmických zákonů, zdali mu můžeme opravdu pomoci, není-li například v tom směru dotyčný bližní karmicky zatížen - a pak teprve rozhodneme. Děláme to vždy s obětavým nadšením a hlavně bez jakékoliv chtivosti odměny za naši pomoc, i kdyby se tato chtivost objevila třeba jen v naší myšlence. Děláme to naprosto nezištně, neboť naše Příroda od nás také nikdy nic nežádá, i když nám rozdává plnýma rukama, a my si ani neuvědomujeme, že těchto jejich milodarů nejsme ani hodni. Proto ji věrně napodobujeme. Ale obraťme se především k sobě samým. Největší obětavé nadšení musí ovšem vyznít pro nás samotné v případě, že jsme se rozhodli dát se na magickou cestu do Věčnosti, abychom poznali sami sebe. Je to pravdu největší oběť, jakou kdy člověk může za svého dočasného života přinést a podniknout. 

Člověk si nejdříve zreviduje svůj dosavadní způsob života z hlediska sebepoznání. Pustí se do nepřetržitého boje proti všem svým vychýleným vlastnostem, nejvíce proti vlastnostem negativním (pasivním), vášním, zlozvykům, a tomuto boji obětuje popřípadě i celý zbytek svého dočasného života. Prožívá mnoho těžkých zkoušek, nepříznivých situací, trpkých chvil, nežli se trochu vymaní z počátečních obtíží. A toto obětavé nadšení v boji o živlovou rovnováhu vyznívá a proniká jako největší a nejmocnější, nejvroucnější modlitba, kterou se člověk může povznést až k samotné Přírodě. Je-li tato magická modlitba upřímná a vytrvalá, přináší bojujícímu velmi dobré ovoce, o kterém nikdy ani nesnil. 

Čím více v něm roste obětavé nadšení a čím více se přibližuje k magické rovnováze, tím více jej těší celý život, neboť to, co potřebuje ke slušnému životu, dostává plnou měrou, i když při tom musí často překonávat velké překážky, které jej však posilují v jeho vůli a přinášejí mu úspěchy, protože je překonává. Popravdě řečeno, největší obětavé nadšení prožívá a prociťuje člověk bojující o největší ideály jež existují. Jeho celá činnost směřující k těmto nejvyšším ideálům je automaticky naplněna obětavým nadšením, které nikdy neuhasne, dokud nedojde svého cíle. Tato jeho vlastnost se samozřejmě odráží i v jeho normálním životě, když se obětuje nějakou nezištnou pomocí pro své bližní, kteří jsou toho hodni a požádají-li o pomoc. Také všude tam, kde jde opravdu o dobré podnikání, ve prospěch bližních, se takový člověk může s radostí zúčastnit těchto akcí, pokud to není na újmu jeho zdraví a magické cesty. Jinak má ovšem nedozírnou možnost podle stupně svého vývoje uplatňovat tuto svou pozitivní (aktivní) vlastnost jak na sobě ve svém vývoji, tak mimo sebe ve prospěch svých spolužáků magie, kteří si to pravdu zasluhují a požádají o to. 

Tuto vlastnost (její silou) nesmíme však zbytečně plýtvat tam, kde to není na místě, kde by nám to naopak uškodilo. Například se nebudeme příliš obětovat práci pro společnost, když nevíme, jakým způsobem bude nadbytečná obětavost použita.