Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Obratnost

29.05.2021

Obratnost je určitý druh dobré přizpůsobivosti. V životě jistě prožíváme dost vážných situací, které nás nutí, abychom byli opatrní a neuškodili si svým jednáním v existenci, na zdraví, na majetku a podobně. Proto v takových případech používáme pozitivní (aktivní) vlastnost obratnost, která nás chrání před škodlivými vlivy a nepříjemnými překvapeními a neúspěchy v našem životě. Tuto vlastnost používáme zejména ve své řeči, kterou obratně vyjadřujeme své mínění tak, aby nám nikdy neuškodilo. K takové obratnosti patří i kus naší diplomacie, kterou sledujeme zejména nyní v politickém životě, kde je třeba si přiznávat určitá přesvědčení a tato přesvědčení také dokazovat, jak to nejlépe dovedeme právě svou obratností.

V této věci nám obratnost přináší úspěchy v našem životě. Díky své obratnosti můžeme všude nepozorovaně proklouznout, neboť se umíme dobře vžít do současné situace, dobře se jí přizpůsobíme a nakonec sehrajeme vše tak obratně, že docilujeme úspěchů.

Obratnost znamená také kus naší mlčenlivosti, neboť nemůžeme nezasvěceným lidem říkat a prozrazovat to, co je naším tajemstvím. Proto i zde k tomuto účelu s úspěchem používáme diplomatickou obratnost, abychom zcela zamaskovali vše, co by nás mohlo před nezasvěcenými lidmi prozradit a profanovat. Obratnost předpokládá znalost každé situace, prostředí, jednání, v němž se ocitáme jako přímí účastníci, kde musíme dobře a vědomě sehrát svou úlohu. Ostatní nezasvěcení lidé to ovšem dělají nevědomě, pouze pro své hmotné hmotné nebo sobecké zájmy. V tom vězí také naše převaha obratnosti nad ostatními: my bezpečně víme, proč to děláme a jaký je opravdu náš cíl celého toho jednání, do něhož nás osud postavil. Obratnost je nám zapotřebí především v našem magickém postupu, zejména při styku s neviditelným světem, kde se nesmíme chovat jako nevědomí nováčci, ale jako obratní a vědoucí Mistři svého hermetického umění. Tam si musíme pomáhat všelijakými vhodnými prostředky a chováním a zejména přizpůsobením se situaci. Proto jsme po této stránce obratní, abychom neutrpěli nějaké fiasko, neúspěch, který by nám mohl velmi uškodit. 

Při tom používáme všechny své vlastnosti, jak pozitivní (aktivní) tak negativní (pasivní), a to podle situace a podle potřeby, neboť účel světí i prostředky, je-li náš úmysl a cíl šlechetný. Jsme tudíž praví diplomaté ve všem našem jednání, jak ve světě viditelném, tak ve světě neviditelném, a ve všem našem jednání docilujeme úspěchů.