Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Oceňování sebe sama

28.02.2021

Velmi důležité je správné oceňování sebe sama. K tomu je však nezbytně zapotřebí zevrubně znát své vlastnosti, schopnosti, své chyby, sklony, vášně, síly, umění, práci, smýšlení, názory, zkrátka vše, co tvoří náš charakter, naši osobnost. K tomuto stavu můžeme dojít jedině každodenní introspekcí. Chceme-li se tedy naprosto správně ocenit ve vyrovnaném stavu univerzálních zákonů, musíme se jedině v tomto stavu zaměřit na poznávání všech svých sil a schopností podle absolutní Pravdy. 

V takových případech, zejména když na nás útočí povýšenost, domýšlivost, si musíme jasně uvědomit a prožívat, že jsme skutečně jen tím, čím jsme v přítomné době, nyní Teď - to znamená, že se nikdy a nikde nepřeceňujeme a a ni se nepodceňujeme. Tento způsob oceňování sebe sama uplatňujeme také při prožívání pokory. Správné oceňování sebe sama je velmi důležité při našem zaměstnání a při veškeré ostatní činnosti. Chceme-li někde nastoupit do zaměstnání, zejména do zaměstnání speciálního, odborného, musíme v sobě mít určitý pocit sebedůvěry, že to, co od nás bude vyžadováno, rozhodně dovedeme zastat, přičemž si v duchu a v duši promítneme své síly a schopnosti, které jsou k našemu zaměstnání potřebné. 

Ale ten, kdo má strach, že nové zaměstnání do něhož má nastoupit, nebude moci zvládnout, ačkoliv toto zaměstnání přijímá, ten si velmi škodí, jestliže jsou jeho vědomosti a schopnosti pro nastávající práci přiměřené. V takovém případě má strach velké oči a přivádí člověka do rozpaků a nesnází. Takový člověk je slaboch se slabou vůlí, protože se zbytečně podceňuje. 

Vlastnost oceňování sebe sama ze zvláště mocně a působivě odráží v magii při magických cvičeních a experimentech. Právě zde je tato vlastnost na pravém místě. S její pomocí správně oceňujeme, kdo jsme, jaké máme moci, síly, schopnosti, vlastnosti atd., abychom v první řadě mohli poznávat své chyby, odstranit je svou vůlí a abychom ostatní schopnosti, pozitivní (aktivní) vlastnosti stále každodenně posilovali, neboť právě na růstu našich sil a schopností závisí náš další postup. Oceněním sebe sama musíme vždy jasně zjistit, co smíme a co nesmíme v magii dělat, abychom nezabředli do neúspěchů, které by ohrožovaly naši živlovou rovnováhu. 

Nejlepším oceňováním sebe sama je proto oceňování, do jaké míry jsme ovládli veškeré negativní (pasivní) vlastnosti, vášně, chyby, nedostatky, v nichž se zračí náš charakter. To má veliký význam pro náš další magický vývoj a postup. Správné ocenění každé naší negativní (pasivní) vlastnosti nám dává možnost, abychom každou dosud nezvládnutou vlastnost měli vždy pod svou kontrolou, neboť si ji vždy jasně uvědomujeme, když probíráme její výbojnost a její účinky na náš charakter. Nikdy se jí nedáme překvapit ani oklamat, protože známe její sílu a výbojnost, kterou na nás často útočí. A protože máme pevnou a dobrou vůli a mnoho dalších mocných prostředků, jak bychom se jí zbavili, bojujeme s ní do jejího úplného zničení a ovládnutí. 

I kdyby byla sebemocnější, naší pevné vůli a mocným prostředkům neodolá a my ji brzo ovládneme! 

Děkuji Mistře...