Odmítání myšlenek na práci našich elementálů

11.07.2021

Jak často překážíme vytvořeným elementálům a elementárům tím, že občas myslíme na jejich úkoly, které jsme jim před jejich stvoření určili. Takovými vzpomínkami, myšlenkami je odvoláváme od jejich činnosti a oni se k nám vracejí, zůstávají především v naší mentální úrovni a nejsou schopni své úkoly řádně a nepřetržitě vykonávat. Tyto nepříznivé podmínky pro jejich působení odstraňujeme tím, že jakékoliv myšlenky na ně a na jejich práci zásadně odmítáme a přímo ničíme. A aby jejich působnost byla ještě větší a účinnější, doplňujeme a posilujeme je univerzální silou příslušného živlu, z něhož jsme elementála nebo elementára stvořili. 

Dobře si uvědomujeme, že čím je kdo samostatnější, tím lépe se mu pracuje, protože při své práci nemusí myslet na to, na čem byl přímo závislý, a tudíž nesamostatný. Tedy také náš elementál nebo elementár, kterého jsme stvořili jako samostatnou bytost a za tímto účelem jsme přeťali jeho životní pásku mezi námi a jím, rád pracuje zcela samostatně bez rušivých zásahů z naší strany. Své úkoly provede tím lépe, čím více samostatnosti mu ponecháme a čím více jej občas posilujeme. 

Myslíme-li však na něj na jeho práci a jeho konečný cíl, automaticky ho k sobě přitahujeme, odnímáme mu jeho samostatnost a iniciativu. Tím jej však zeslabujeme, a proto je také přerušována jeho práce, která je kusá, takže její výsledek bývá špatný, neuspokojivý. To vše se stává jen naší vinou. Další škodlivá věc pro nás nastává tím, když k sobě myšlenkami nebo city přivoláváme našeho elementála nebo elementára, tak se ihned začne vyživovat z naší živlové látky a tím současně ujídá naší životní sílu v mentální úrovni, popřípadě v astrální úrovni, a tak nás přirozeně oslabuje. A máme-li takových elementálů či elementárů několik, tím více pak tímto způsobem ztrácíme svou životní sílu.

Je-li naše myšlenka na elementála nebo elementára příliš silná a těžko se proti ní bráníme, změníme tento stav tím, že si elementála nebo elementára vědomě zavoláme, posílíme jej a po jeho posílení ho pak odešleme k plnění jeho úkolů, přičemž přetneme pásku, jíž jsme s ním spojeni. Hned na to myslíme na něco docela jiného. To je takzvaná retuš. Tím předejdeme oslabování své mentální nebo astrální síly.

Na druhé straně tím, že odmítáme myšlenky na práci elementálů nebo elementárů, posilujeme jejich samostatnost a chráníme je před eventuálním rušivým zásahem jiných myšlenek a pocitů, které se při takových příležitostech rády vměšují do práce ostatních bytostí, zvláště jde-li o dobrou a šlechetnou práci, kterou jsme jim vtělili při jejich stvoření. Tento rušivý zásah ovšem nastává prostřednictvím nás samých, když myslíme na své elementály nebo elementáry.

Vše na světě je tvořeno určitým zákonitým způsobem a tento způsob, postup tvůrčí moci, nesmí být ničím narušován, jinak nevede k žádnému výsledku. Proto také vše potřebuje ke svému vývoji, zrození, naprostý klid, a to po celou dobu růstu zárodku. Již z tohoto prostého důvodu nesmíme elementály a elementáry rušit v jejich klidné zárodečné práci, ze které má vyrůst naše dílo. A čím více dopřejeme potřebného klidu a času k jejich činnosti, tím krásnější bude výsledek jejich práce. Naše mysl je jako přelétavý motýl, který by stále chtěl poletovat z jedné květiny na druhou a nikdy by nenašel klidu. Proto musíme mít svou mysl naprosto pod kontrolou a vždy si připomínat, že jsme to my, kdo ji ovládá a řídí ji, a ona nás musí vždy, všude a ve všem uposlechnout a vytrvat všude tam, kde si jí přejeme mít, a nikoliv ji povolovat ve všem, po čem ona samo touží.