Odstraňování neprojevených vášní a žádostí

04.03.2021

Pro nevyrovnaného člověka je jistě velmi těžké ovládat své vychýlené (negativní) vlastnosti, zlozvyky, vášně, které velmi dlouhou dobu živil jejich stálým opakováním v myšlenkách, v pocitech a nakonec i v činech. Proti tomu je jede dobrý účinný lék - bojovat proti nim ze všech sil a nikdy je neživit. Mezi těmito velmi početnými negativními (pasivními) vlastnostmi jsou i žádosti, vášně, které v nás vznikají tím, že je nedovedeme ve správný čas a podle naší vůle uspokojit, ale ne zase tak, jak si to ony sami přejí, ale jak si to přejeme my sami. A toto stanovisko, náš pevný postoj, je při jejich zvládání velmi důležitý. 

Mylně se domníváme, že když nějakou vášeň potlačíme, již ji ovládáme. Zkušenost nás učí, že taková potlačená vášeň v nás skrytě sílí, a jakmile si najde vhodnou příležitost, ihned se v nás překvapeně projeví, a to ještě mocněji nežli dříve. Proto je nezbytně nutné takovou vášeň nepotlačovat, to znamená nenechávat ji neukojenou na dlouhou dobu a odmítat její nároky na uspokojení, ale podle naší pevné vůle jí v mezích slušnosti dovolit vyžít se v naší osobnosti tehdy, kdy si to přejeme a jak si to přejeme. Tímto slušným způsobem jí odnímáme její nadbytečnou sílu ve vášnivosti, udržujeme ji stále pod svou vůlí a kontrolou tak, aby nás již nikdy více nepřekvapila a nenatropila nám zbytečné starosti, utrpení a závislost na ní. 

Můžeme si obrazně představit, že taková vášeň, třeba několik let pouze potlačovaná, tímto potlačováním stále roste a sílí, asi jako když zdivočelého psa náhle upoutáme k řetězu a velmi dlouhou dobu jej nepustíme na svobodu. Takové zvíře tím více touží po svobodě, jeho veškeré úsilí se soustředí na to, aby se při sebemenší příležitosti zbavilo otrockého řetězu, který mu brání svobodně užívat života. Stává se proto stále zuřivějším, silnějším a nezkrocenějším. Tak asi vypadá naše neukojená vášeň, kterou jen potlačujeme, ale neovládáme. 

Máme ještě jeden způsob, jak můžeme takové napětí neprojevených žádostí a vášní zmírnit. Docilujeme toho tím, že v době působení vášnivosti, žádostivosti, zlozvyku změníme její směr působení podle naší vůle, a sice upoutáváme ji na docela opačný předmět, nežli ke kterému připoutává ona nás. Takovým způsobem používáme její sílu a moc třeba výslovně k šlechetným cílům, které zušlechťují našeho ducha a duši, a současně přitom odnímáme dotyčné vášni její sílu působení, dávajíce jí zcela jiný šlechetný úkol. Tento způsob boje je sice velmi obtížný, ale proveditelný a velmi účinný. Je to něco podobného, jako když naráz obrátíme myšlenku naruby, tj. uděláme pravý opak toho, co od nás ona žádá a k čemu nás nabádá, abychom udělali. 

Abychom ještě lépe zvládli svou vášeň, můžeme jí naoko povolit její choutky, ale vzápětí se rozhodneme, že tuto věc uděláme až zítra nebo pozítří, jak si sami přejeme. K tomu je zapotřebí veliká odvaha a statečnost, ale je to jeden z nejúčinnějších prostředků k ovládání veškerých negativní (pasivních) vlastností, vášní a zlozvyků. Nakonec musíme být v tomto směru tak dobře vycvičeni, že všechny své negativní (pasivní) vlastnosti ovládáme automaticky, aniž bychom k tomu potřebovali velké vypětí sil. 

 Děkuji Mistře...