Odtahování elementálů a elementárů od jejich práce našimi myšlenkami

31.08.2020

Pracujeme-li s elementály nebo s elementáry, necháme je pracovat samostatně, v klidu podle svých přání tak dlouho, až vykonají svůj úkol. Proto s nimi přetínáme spojení v době, kdy je jako hotové, stvořené odesíláme, a od tohoto okamžiku na ně již nemyslíme, abychom nerušili jejich práci. Jsou to mentální či živlové útvary, bytosti námi stvořené, a kdykoliv bychom na ně vědomě či nevědomě vzpomínali, ihned by přestaly pracovat a vrátily by se ke svému stvořiteli, tj, k nám. Následkem toho by se nám nikdy nesplnilo naše přání vložené do těchto bytostí. Sílu vynaloženou na tvoření elementálů a elementárů bychom v takovém případě promarnili a sebe tím oslabili. 

Tomuto přerušování práce našich elementálů a elementárů myšlenkami na ně zabráníme tím, že odmítáme jakoukoliv vzpomínku na tuto akci, popř myšlenku zničíme, neboť jinak by se naše přání sotva kdy uskutečnilo. Je to přirozený úkaz, neboť zkušenost nás učí, že jme-li při své práci vyrušováni, naše práce se nám nikdy dobře nedaří, protože se musíme současně zabývat prací, činností jiného druhu, jinou povinností a podobně. Tímto způsobem se naše původní práce znehodnocuje, my na něco třeba zapomeneme, uděláme chybu a již se na práci nemůžeme tak dobře soustředit. Abychom tomuto škodlivému vlivu předešli, nenecháme se, pokud je to možné, ze své práce vytrhovat, ale provedeme ji až do konce a pak  teprve začneme práci jinou. Není-li to možné, musíme se dobře myšlenkově, vědomě naučit okamžitému přerušování práce tak, abychom se po přerušení jedné činnosti byli ihned schopni zapojit s celou myslí do činnosti druhé, třetí apod.

Pracovat myslí současně na dvou místech, které nemají nic společného, je pro všechny, kteří v tom dosud nejsou vycvičeni, zhola nemožné. Při magických pracích, jsme-li v tomto směru vycvičeni, můžeme svou činnost současně zdvojnásobit, ztrojnásobit, dokonce zmnohonásobit, aniž bychom jednu nebo kteroukoliv z nich přerušovali. Naše vědomí se může podle vůle současně a nepřetržitě věnovat všem naším přáním, pracím a činnostem vůbec. To je ovšem vrcholný výcvik duchovní, duševní a fyzické činnosti, který z nás dělá mnohonásobné mágy. 

Od jednotlivých elementálů a elementárů nemůžeme požadovat aby současně pracovali a věnovali pozornost také naším myšlenkám.