Odvádění pozornosti od výkladů a učení Mistra nebo od jiných důležitých problémů

31.07.2021

Všude tam, kde jde o sebepoznávání a pochopení nejskrytějších věcí člověka, vyskytují se nám značné, ba velké překážky, které rostou tím více, čím více usilujeme o ovládání všech živlových vlastností. A jednou z takových překážek je právě odvádění pozornosti od všeho toho, čím se přibližujeme ke svému nejvyššímu Cíli. Zkušenosti nás učí, že právě při vysvětlování hlubokých pravd a poznávání univerzálních zákonů nás nejvíce navštěvují vtíravé myšlenky usilující o rozrušení naší pozornosti a odvrácení mysli a citů od těchto nejvyšších zákonitostí. Zde usilovně pracuje naše dosud nezkrocené podvědomí, obracející vše naruby, jen aby nám bránilo v dalším postupu vývoje. Popravdě jsou však pro nás tyto překážky jen zdánlivě škodlivé, protože víme, že bez nich bychom zůstávali slabí, nemohli bychom se o ně opírat v našem vzestupu. Překážky nás ve skutečnosti při každé příležitosti velmi účinně posilují, když s nimi svádíme urputný boj. 

Proto čím více nás překážky různého druhu, ať v myšlenkách, v pocitech, v činech ve všech úrovních a ve všech možných variacích, odvádějí, tím více usilujeme o jejich zdolání, tj. děláme vždy pravý opak toho, co si přejí, a s tím větším úsilím soustředíme svou pozornost na to, co děláme, posloucháme, co se učíme, na to, co si v mysli probíráme (meditujeme), a konečně na to, čeho chceme dosáhnout. Tímto způsobem se dobře naučíme ovládat všechny své myšlenky a city a nakonec i vášně, a tak odstraníme všechny své chyby. Také si uvědomujeme, že každá překážka takového druhu je pro nás vždy dobrým znamením a vodítkem, že jsme na správné cestě a že nás v našem úsilí ještě více posiluje. Pravdou je, že kdo je hladový a žíznivý, nedá se ničím na světě odehnat od svého jídla a nápoje, po nichž prahne, aby se do syta najedl a napil. K tomu však musí být každý zralý tj. musí opravdu upřímně a opravdově dychtit po skrytých poznáních, aby překonával velké a mnohé překážky vedoucí jej bezpečně k cíli, když si je jasně uvědomuje a bojuje proti nim.

Existuje moudré pravidlo, totiž že když pracujeme nebo na cokoliv myslíme, s čímkoliv se obíráme v mysli, v citu, v činu, vždy jsme při všem našem počínání naprosto přítomní tj. duchem, duší a tělem, a nenecháme se od naší vědomé činnosti ničím na světě odvrátit, zejména ne vtírajícími se myšlenkami, pocity, obrazy, pohledy, sluchem, čichem, chutí a podobně. Tedy na svou činnost jakéhokoliv druhu vždy nepřetržitě myslíme a vykonáváme ji co nejlépe a nejsvědomitěji, a to hlavně pro nás samé.

Děkuji Mistře...