Odvaha

03.09.2020

Odvážnému štěstí přeje, zvláště tehdy, jestliže svou odvahu používá k dobrým a šlechetným účelům. Odvaha je jednou z těch mocných a účinných pozitivních (aktivních) vlastností, kterou dobýváme vše, čeho si přejeme dosáhnout. Naše odvaha musí být podřízená vůli, která tuto odvahu řídí a dodává jí správný smysl toho co má vykonat. Tak například se nemůžeme odvážit dobývat něco na co svými schopnostmi nestačíme. Proto řídíme svou odvahu tak, že soustavně dobýváme jednu věc po druhé. Musí to být věci, které jsou pro nás dosažitelné a na které nám naše odvaha stačí. Máme-li před sebou vysoký cíl, nemůžeme jej zdolat najednou, ale přibližujeme se k němu postupně, stupínek za stupínkem, až svou odvahou odstraníme poslední překážku a staneme u svého cíle. Čím těžší a větší jsou překážky, tím více se také stupňuje naše odvaha. Odvaha se nám začleňuje, ba přímo vrůstá do naší povahy, vůle a moci, kterou vše tvoříme, ovládáme a řídíme. Je důležitým činitelem v celém našem životě. Bez odvahy bychom nic hodnotného nestvořili ani nedokázali. Odvážnému patří svět. S odvahou je spojena především naše aktivní vůle a vědomí, jež jí doplňují a usměrňují. Ať si přejeme cokoliv, musíme se odvážit své přání, žádosti a cokoliv jiného směle uskutečňovat, dobývat. Nedáme se odradit ani žádnými přechodnými neúspěchy, protože víme, jak těžké je dosáhnout některých věcí, vlastností, schopností, umění, vědy. 

S překážkami vzrůstá a sílí i naše odvaha. A narůstá v nás tou měrou, jak těžké jsou překážky. Čím obtížněji překonáváme, tím více odvahy získáváme. Odvaha, jak víme, je jeden z hlavních pilířů chrámu Šalamounova, který si stavíme zde po dobu svého dočasného života, kde k tomu máme nejlepší příležitost, neboť v neviditelném světě již takové silné, vzácné a pro nás vybrané překážky nejsou a my tam žijeme právě z toho, co si sebou bereme do Věčnosti. Jestliže jsme si zde vypěstovali silnou odvahu, můžeme jí také s velikým úspěchem uplatnit i ve světě neviditelném, ovšem za zcela jiných podmínek, jež nám poskytuje astrální a mentální úroveň.

Odvahu používáme zejména k zdolávání našich nejvíce vychýlených negativních (pasivních) i pozitivních (aktivních) vlastností, vášní, zlozvyků, které s námi přímo srostly a nyní je ze sebe velmi těžko odstraňujeme. Taková operace se na vlas podobá operaci provedené na hmotném těle, jestliže nás chirurg nožem zbavuje nějakého vředu, nádoru, odumírající tkáně nebo údu, který se jíž žádným způsobem nedá zachránit. Proto jsou-li naše vášně, stavy, negativní (pasivní vlastnosti), zlozvyky příliš silné, pěstované třeba po několik pokolení, takže nás neustále provázejí a zároveň se mohutně rozvíjejí, tím větší odvahu si musíme vypěstovat, abychom je zdolali a ze svého mentálního, astrálního a hmotného těla (z matric) přímo vyřezali. Jsou s námi spjaty tak pevně, protože jsme si je sami stvořili svým dřívějším nezdravým způsobem života: ony se vyživovaly naší vlastní silou, a byly tudíž přímou součástí naší osobnosti. Když je pak začínáme odstraňovat, brání se ze všech sil, protože mají silný pud sebezáchovy a my je touto operací přímo usmrcujeme. A proto je k tomuto aktu zapotřebí mnoho vytrvalosti, síly a zvláště odvahy, která se ničeho neleká, tedy ani takzvané smrti, jež je pouhým přestupem ze světa viditelného-hmotného do světa neviditelného-astrálního. Odvážný člověk, vychovaný v tomto smyslu, se nemá opravdu čeho obávat, protože se má o co opřít, neboť má svůj nejvyšší Cíl. 

Odvaha je vlastnost naplněná silou pozitivního (aktivního) záření živlu oheň a dělá nás schopnými vykonávat vše, co si přejeme, zvláště pro šlechetné účely.