Lidské oko, nejmocnější svůdce.......

05.01.2020

Naše oko jak ho všichni známe a denně používáme je daleko více než, jak se lidově říká, zrcadlo duše. Oko je vstupní a výstupní branou silových proudů, nad nimiž musíme podržet naprostou kontrolu. Úloha oka může být aktivní nebo pasivní, podle duchovního stavu dotyčného. Jste-li pasivní můžete velmi snadno podlehnout cizímu působení (všichni víme o čem je řeč, stačí jeden pohled v nějaké situaci a hned víme odkud vítr vane). Dovolíme-li jinému člověku, aby se nám díval do očí, nedá mu mnoho práce, aby nás ovlivnil. Mluvící člověk je vždy relativně aktivnější než nemluvící. Dívá-li se nám do očí a mluví-li současně, má před námi již předem nadvládu anebo alespoň minimálně výhodnější taktické postavení. Očima posílá bez překážky elektrické proudy svých sugestivních rozkazů do našeho nitra, a nemáme-li se na pozoru, utrpíme škodu. Oko je v nadneseném slova smyslu světelný telegraf, jehož tajné písmo značek je podvědomím příjemce měněno v činy. Věřte, že tento telegraf zprostředkovává i nevyslovené rozkazy a my nemáme záruku, že nám tyto rozkazy neuškodí (velmi často to bohužel bývá přesně obráceně). Učme se proto opatrnosti, zejména vůči cizím lidem. Nikomu nedovolte, aby se vám během řeči díval do očí. Pokud mluví odvraťte od něj svůj pohled, dívejte se nenápadně stranou. Čím důležitější je rozmluva tím pečlivěji se držte těchto pravidel. Donutí-li vás nějakým způsobem, abyste se mu dívali do očí, upřete svůj zrak skrze dotyčného do dálky, jako by jste sledovali dění za ním. Avšak i toto udělejte pouze na okamžik. Rozhodně nedopusťme aby nás řečník upoutal svým pohledem, protože tímto pohledem vrhne do našeho mozku jiskry své vůle (v případě, že nežijeme vědomě a nemáme pod kontrolou své podvědomí, bude toto mít za následek - brouka v hlavě). Stále si připomínejte, že stejně jako elektrický akumulátor musíme zůstat v jisté izolaci, chceme-li  jít svou cestou nedotčeni cizími nekontrolovatelnými vlivy. Každé porušení nebo prolomení této izolace způsobí nejen ztrátu cenné síly, ale ještě nás podle okolností (a naší vyspělosti) vystaví působení nepřátelských mocí, které se snaží rušit každý vzestup a zharmonizování cvičícího.  Lidské oko je nejmocnější svůdce jak ke zlému tak k dobrému. Do očí můžete svému partnerovi klidně pohlížet jen tehdy, jste-li si jim jistí stejně tak, jako jste si jisti sami sebou. Tak je tomu v lásce, v přátelství a u lidí, nad nimiž naprosto vynikáte. Je přirozeně velmi výhodné (pro náš magický vývoj) pozorovat cizí lidi s nimiž se musíme stýkat, abychom si o nich mohli udělat úsudek. Dobrou volbou je však volit okamžiky kdy se na nás nedívají, ale pozorují něco jiného. V tento okamžik rychle vrhněte svůj pohled na jejich obličej s předsevzetím pozorovat je co nejostřeji a co nejpřesněji. Studujte tahy jejich obličeje, výraz tváře, jejich bezděčné drobné pohyby z nichž po troše cviku poznáte nejvíce, protože nejen oko je oknem do duše, ale celá naše tvář.     

Výcvik mistrovského pohledu:

Mistrovský pohled je stálý a pevný pohled, upřený na jeden bod. Tento bod se nachází mezi očima partnera, těsně nad kořenem nosu. Naučte se ho fixovat. Nemyslete si však, že této stálosti a pevnosti dosáhnete pouze myšlením, bez zvláštního cvičení. Působení tohoto centrálního pohledu na vašeho partnera je obdivuhodné. Partner má dojem, že se mu důrazně díváte do očí a že jej takřka pronikáte pohledem. Na jeho jednání brzy poznáte vliv vašeho pohledu. Bude se k vám chovat ohleduplněji, uctivěji a ochotněji. Budete-li chtít pak partnera nějakým způsobem ovlivnit, budete s tím mít lehkou práci. 

Způsob použití: 

Mistrovského pohledu můžeme tedy použít jako ovlivňujícího prostředku a rovněž jako silného obranného prostředku proti cizím ovlivňujícím pokusům. Nesmíme ho však použít příliš často a bez výběru, ale jenom tehdy kdy nám záleží na pronikavým působení. Užívejte tento pohled pokud možno nenápadně a vždy jen na krátký čas, a to v hovoru, když si přejete svým slovem obzvláště důrazně zapůsobit. Váš partner nesmí pozorovat, že používáte zvláštní techniky. Platí pravidlo, že pohledu smíme použít jen současně se slovy jako jakéhosi zdůraznění a podtržení. Správné použití předpokládá aktivní duševní náladu. Používejte ho jen ve smyslu a u vědomí těchto vět: "jsem v sobě samém", "jsem soustředěná síla", podržuji si svou sílu", své síly užívám podle svého dobrého zdání". 

Mistrovským pohledem mohou být na partnera přeneseny také nevyslovené myšlenky. Buďte si vědomi toho, že pohled září přímo do tělesného sídla božského génia. Génius pohled zachytí a čte i takové myšlenky, které vaše ústa nevyslovila. Čte je, aniž by si váš partner jejich obsah musel ihned uvědomit. Jsou-li tyto myšleny špatné, postará se Génius v druhém člověku, že se mu projeví jako výstraha, tušení apod. Váš partner se pak stane ve styku s vámi opatrným, nedůvěřivým, úzkostlivým: bude zdrženlivým a vy nesklidíte očekávané výhody. Učiňte si přísným pravidlem, že budete mistrovského pohledu užívat jen za pocitu příjemných vašemu partnerovi a to zcela čestně. Váš Génius je vševědoucí a žádná maska ho rozhodně neoklame!