Okultní schopnosti astrálního těla

28.04.2020

Astrální tělo může mít následující okultní schopnosti: jasnozřivost, jasnosluch, jasnocit, jasnochuť, jasnočich, absolutní živlovou rovnováhu. Může se duchem odpoutat z hmotného těla pomocí uvolnění elementární životní pásky (exteriorizace), která svazuje astrální tělo s hmotným a může přejít s duchem do astrální sféry (putování). Může být učiněno neviditelným a může být odděleno od duchovního a hmotného těla až k samostatnosti.

Na základě psychometrie může mág uskutečňovat duševní spojení s každou osobou, která přišla do kontaktu s nějakým určitým předmětem, z něhož může mág číst příhody, týkající se minulosti, přítomnosti a také budoucnosti tohoto předmětu.

Astrální tělo může mít médium pod kontrolou vůle, může se spojit a identifikovat s každou inteligencí, s každou vysokou božskou bytostí, s každým božstvím. Duše, tedy astrální tělo, je schopná podle předcházejícího odpovídajícího vzdělání v sobě shromáždit a ovládnout všechny živly a vnitřně i zevně s nimi pracovat. Astrální tělo je nástrojem k ovládnutí akášického principu, může se vědomě prostřednictvím akášického principu přivést do stavu transu. Astrální tělo slouží také k použití živlů z akáši za pomoci individuálních rituálů. Duše může být těmito čtyřmi nejvyššími božskými vlastnostmi (ctnostmi) prolnuta.

Elektrické a magnetické schopnosti astrálního těla.

Astrální tělo můžeme plnit nebo prolnout teplem, světlem, elektrickým fluidem, a naopak v něm můžeme také zhušťovat chlad a smršťování. Astrální matrice obsahuje elektrické a magnetické vlastnosti. Jasnozřivost astrálního těla je elektrická schopnost, jasnocit a také psychometrie jsou schopnosti magnetické. Medialitu zařazujeme do sféry magnetického fluida. Podle polarity čtyřpólového magnetu se může projevit v duši cholerický (živel oheň), sangvinický (vzduch), melancholický (voda) nebo také flegmatický temperament (země).

Aura, která vyzařuje zbarvené vlastnosti, může být podle temperamentu elektrická nebo magnetická.

V duši existují živlová centra, jejichž síly využívá duch pro určité úkoly. Tak je svadhistana centrem vodního živlu (má magnetické schopnosti a síly). Manipura, centrum živlu ohně, obsahuje elektrické síly a schopnosti. Skrze kanál sušumna, který spojuje nejvyšší živlové centrum sahasráru s jinými živlovými centry (lotosy), prochází akášický princip s tzv. idou, elektrickým fluidem a pingalou, magnetickým fluidem.