Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Okultní význam morálky vůči astrálnímu tělu

06.05.2020

Astrální tělo považujeme za nejčistší a nejkrásnější duševní nástroj věčného ducha, který je středem absolutně čistých pozitivních a také negativních vlastností a kterým se neustále zušlechťujeme. Odsud pochází: 'Já jsem onen (Já jsem.)!"