Opravdová radost z úspěchů bližních

06.06.2021

Jak se je krásné radovat se z úspěchů druhých lidí. Upřímně s nimi prožíváme radost, tak jako kdyby tyto jejich úspěchy byly naše vlastní. Ovšemže není třeba připomínat, že předpokládáme úspěchy získané pozitivními (aktivními) i negativními (pasivními) vlastnostmi, které jsou výsledkem šlechetných snah našich bližních. Touto svou upřímnou radostí v nich projevenou posilujeme jejich dobrou snahu a vůli k další práci v tomto směru a k ještě většímu úsilí. Naše radost se s radostí takových dobrých lidí lidí přímo ztotožňuje a stává se jejich dvojnásobně mocnou oporou a vzpruhou k jejich další činnosti. Přitom bereme přímou účast na jejich dobrém díle, které působí tím mocněji, jelikož je ve světě Příčin velmi posilováno společným úsilím. 

Kdyby všichni lidé dobré vůle, dejme tomu celý národ spontánně podporoval svou upřímnou radostí a spoluprožíváním dobré dílo jednoho nebo nebo několika dobrých lidí, kteří toto dílo vytvořily, vzrostla by intenzita tohoto díla nade všechna očekávání a pomyšlení. A čím více by se takové dílo přibližovalo a odpovídalo univerzálním zákonům, tím trvaleji by se uchovalo. A naopak, kdyby dílo určitých osob nebylo tvořeno v duchu univerzálních zákonů a podle analogií a bylo by obraceného významu, netrvalo by dlouho a zaniklo by, i kdyby bylo podporováno souhlasem a s radostí velkých národů. Neboť to, co je tvořeno z Věčnosti a odpovídá Věčnosti, je také věčné, stálé a nikdy nezanikne, zatímco to, co je tvořeno v dočasnosti na hrubohmotné úrovni a neodpovídá Věčnosti musí po určité době zaniknout a rozložit se v ty původní látky, ze kterých bylo stvořeno. 

Také jsme byli svědky velikých úspěchů některých národů, které bojovaly a zvítězily, ale jejich obrovská radost z úspěchů nakonec nedovedla zabránit jejich pádu, protože jejich cíle a úspěchy neodpovídaly univerzálním zákonům. Z dějin se také učíme, že svou samostatnost si uchovávají nejdéle právě ty národy, které vznikly se základní ideou míru (neutrality), kterou si původně vytvořily a stále jí podporují dobrým smýšlením a hlavně radostí, že tímto způsobem uchrání ode všeho zbytečného krveprolévání a ničení hmotných statků, protože také nikoho nechtějí napadat, utlačovat nebo okrádat o svobodu. Tato jejich krásná příčina (idea) kterou si svorně zapsaly do světa Příčin, je podporována velikou radostí celého národa a opravdu jim zajišťuje dlouhodobý mír na tomto hmotném světě, protože odpovídá ideám univerza. A pokud se budou tuto vznešenou ideu, příčinu hromadně, spontánně udržovat, dotud budou vždy určitě ušetřeny jakékoliv války.

Sledujeme-li uvedené případy, děláme si závěr, že naše upřímná radost z úspěchů druhých lidí je vpravdě náš souhlas s jejich šlechetným dílem, s nímž se v této opravdové radosti přímo ztotožňujeme a vytváříme tak mnohonásobný účinek dotyčného díla ve světě Příčin. Proto se takové dílo musí automaticky realizovat až do hmotné úrovně. Jakým způsobem se tak stane, to je již věc ákáši. Prakticky řečeno, kdo si upřímně přeje mír a toto jeho přání je podporováno mnoha lidmi stejně upřímně smýšlejícími a radujícími se z této ideje, pak všichni tito lidé i s jejich původcem budou určitě požadovaný mír prožívat a tento jejich mír nebude nikým na světě porušován. Tak mocná je opravdová radost z úspěchů bližního a my si určitě nenecháme ujít příležitost, abychom ji projevovali vždy na pravém místě.