Oprávněné vyžadování pomoci

05.09.2021

Všude tam, kde nám naše síly nestačí na to, abychom vykonali něco šlechetného, můžeme požádat o pomoc. V takovém případě však musíme žádost o pomoc náležitě odůvodnit, tj., že bez naší určité akce, na kterou sami nestačíme, bychom byli poškozeni, nebo bychom nemohli bližnímu pomoci, jak bychom si přáli, a v podobných odůvodněných případech. 

V zásadě však víme, že o pomoc zpravidla žádají slabí, protože si v určitých případech nemohou pomoci, kdežto silní si vždy, všude a ve všem pomáhají sami. Jiná moudrá zásada praví, že máme dělat jen to, na co podle svých schopností a sil stačíme, a proto se nepouštíme do ničeho, k čemu nejsem dosud zralí a dost silní. Ovšem jde-li nám skutečně o nějakou zvláštní šlechetnou věc, čin, který chceme vykonat, ale bohužel k tomu nemáme potřební síly, prostředky a schopnosti, obrátíme se s upřímnou pokorou o pomoc do neviditelného světa k té či oné příslušné inteligenci, která nám jistě vyhoví a pomůže nám, jestliže by taková pomoc byla v souladu s univerzálními zákony, jež musí být plně respektovány při všem dění. Konečně každý člověk má svého vůdce, ochránce, který velmi dobře ví, kdy je třeba, aby svému chráněnci pomohl, neboť to opravdu nutně potřebuje. Z toho můžeme správně usuzovat, že člověk, ať je v jakémkoliv vážném nebezpečí, třeba je-li vážně nemocen nebo se náhle ocitne v nebezpečí ztráty života, přesto nikdy není v takovém případě opuštěn, i když si to svými hmotnými smysly neuvědomuje. 

Žádná pomoc jej nezachrání v takovém případě, kde zasahuje jeho osud, aby mu přetrhl astrální pásku mezi hmotným a astrálním tělem, protože se jeho úkol v dočasném životě naplnil, nebo také v případě, že musí podle osudového karmického zákona prožít určitý následek za příčinu, kterou si dříve zasel. Zde je jakákoliv pomoc marná. 

Ohrožuje-li někdo náš život, aniž bychom jej k tomuto činu vyprovokovali a jakýmkoliv způsobem mu k tomu zadali příčinu, můžeme s absolutní důvěrou s jistotou žádat o okamžitou pomoc, nemáme-li ještě sami tu možnost se podle svého stupně vývoje vydatně bránit a útočníka přemoci. V zásadě však nesmíme požadovat pomoc tam a v takových případech, kde si můžeme pomoci sami, i kdyby nás to stálo sebevíce námahy. 

Kde však jde o určitou pomoc, třeba existenční, tam se samozřejmě obrátíme na určité vlivné osoby, které jsou do našeho problému zapojeny jako pouhé figurky, aniž si to uvědomují.