Osobní, relativní pravda

23.02.2021

Lidé si neuvědomují, že pravdu, kterou hájí, nemusí druzí uznávat, protože je to jejich pravda relativní, osobní. Jak víme, každý člověk má podle svého přesvědčení, názoru, zralosti, pravdu, která se však nemůže aplikovat, vztahovat také na druhé osoby. Druzí lidé mají zase zcela jiné přesvědčení, názory, smýšlení a ze svého osobního hlediska a stupně zralosti, poznání je také považují ze jedině správné a pravdivé. Tedy tyto zdánlivé, relativní, osobní pravdy platí jen pro určité osoby, věci, problémy, záležitosti, ale nemohou mít všeobecnou platnost. Ze zkušenosti víme, kolik zde bylo vědeckých názorů, směrů uznávaných celými generacemi za jedině správné, ale dalším bádáním byly tyto takzvané zákonitosti relativity vyvráceny z kořenů. Tento stav potrvá tak dlouho, až lidstvo přejde k absolutní pravdě - zákonitosti. Zatím platí všeobecné osobní, relativní pravdy, i když jsou pro ně objektivní důkazy, ale jádro absolutní pravdy zůstává všem neuvědomělým lidem stále zastřeno až do té doby, kdy se osvobodí od pravdy relativní a dojdou k pravému poznání rovnováze, kteréžto stavy jsou předpokladem k poznání pravdy absolutní.

Příklady: Někdo byl potrestán za ztrátu nějaké důležité věci, ale jasně si uvědomil, že tuto ztrátu sám nezavinil. Přesto však byl za tuto ztrátu potrestán, protože nadřízené úřady rozhodly, že byl za ztracenou věc zodpovědný a že měl být v té věci ostražitější. Vyšetřováním nebylo vůbec zjištěno, kdo pohřešovanou věc vzal, respektive ztratil. V tomto jednání je kus relativní pravdy i nespravedlnosti. Nadřízené orgány měly relativní pravdu, že onen člověk byl za ztracenou věc zodpovědný, ale také on měl osobní pravdu, že ztrátu věci nezavinil, aniž se nějak prohřešil neostražitostí.  Kde je absolutní pravda? Absolutní pravda je ve světě Příčin, kde byla již dávno zapsaná a utvořena příčina, jejíž následek se dostavil nyní při této příležitosti. Dalším pokračováním karmického zatížení ve světě Příčin bylo nespravedlivé potrestání dotyčného člověka. Následek této karmické příčiny se musí neodvratně dříve či později dostavit. To je absolutní pravda. Jen osobní názory z nevědomosti, která však nikoho neomlouvá, tvoří chybné závěry, usnesení třeba ve formě rozsudků, a dávají tak vzniknout příčinám, jež se zapisují do světa Příčin - ákáši. 

Někdo má nemocný žaludek a léčí se půstem, tj., tak dlouho nepřijímá potravu, dokud se neuzdraví. Tato léčba pomáhá. Druhá osoba má totéž onemocnění žaludku, ale léčí se speciálními léky, připravenými z léčivých bylin, a také se uzdraví. Ve třetím případě je pacient s toutéž chorobou operován a po operaci se zotaví a je zase zdráv. Tedy z těchto všech případů poznáváme, že každý z nemocných měl pravdu a věřil, že se určitým způsobem vyléčí, uzdraví. Následek toho se musel automaticky dostavit. Kdyby někdo z nich o svém uzdravení pochyboval, v tom případě by se určitě nevyléčil a nemoc by u něj pokračovala. V čem vězí podstata relativní, osobní pravdy? Protože neznáme a neovládáme univerzální zákony o makrokosmu a mikrokosmu, nemáme se o co opřít. 

Například: Nemůžeme se opřít o absolutní spravedlnost, o víru, která hory přenáší, o univerzální nestrannost, o znalost karmických zákonů, a proto si bereme na pomoc to, co je pro nás dosažitelné a co nám v našem vývoji postačí. Například: Abychom se uzdravili tím, že dáváme přednost různým metodám léčení, k nimž máme důvěru, anebo potrestání považujeme za dostatečné odůvodnění, když je někdo za něco zodpovědný, i když mu nebylo dokázáno, že se skutečně provinil. 

Z magického hlediska vědomě používáme osobní, relativní pravdu jako každý jiný nezasvěcený člověk, ale jako mágové si vždy, všude a ve všem uvědomujeme absolutní pravdu. Podle toho zařídíme svá jednání, která vždy odpovídají univerzálním zákonům a absolutní pravdě.