Ostražitost, bdělost

13.03.2021

Jsme-li stále ostražití v myšlenkách, v pocitech a ve veškeré činnosti, dovedeme se snadno ubránit všemu, co nám škodí, co nás přepadá. Negativní (pasivní) vlastnosti právně nejvíce těží z naší neostražitosti a napadají nás nejvíce v té době a v tom okamžiku, kdy jsme na to nejméně připraveni a kdy tento krok neočekáváme. To se stává zejména při příležitosti, kdy třeba rozmlouváme s druhými osobami, nebo když se nám při práci dostaví různé negativní myšlenky, pocity a stavy, kterým těžko čelíme, protože nás překvapí, a ony mají z našeho překvapení největší užitek. Výsledkem je, že jsme trochu zmatení, a než se vzpamatujeme, negativní (pasivní) vlastnost, vášeň již své dílo skoro vykonala. A na tomto neutěšeném stavu a výsledku boje proti negativním (pasivním) vlastnostem, vášním nese velkou vinu naše neostražitost, ba mnohdy i lhostejnost. Tyto vlastnosti si zvláště libují v těchto případech, a tak se stávají spolupracovníky s ostatními negativními (pasivními) vlastnostmi, jež nás neustále prudce napadají.

Tyto větší živlové výkyvy rovnováhy však můžeme zmenšovat právě bdělostí a ostražitostí. Bdělost tohoto druhu tj. bdělost nad naší živlovou rovnováhou, si však musíme vypěstovat sami. Nestačí být bdělými snad jen tehdy, když si to uvědomujeme, ale pravá bdělost musí být trvalá, to znamená, že nám přešla do krve a do morku kostí ve všech úrovních, je zautomatizovaná, takže náš vnitřní velmi jemný postřeh nás okamžitě upozorní, že jde o myšlenku, pocit, skutek, stav, které jsou pro nás škodlivé, jestliže je okamžitě nezvládneme, nezničíme a neproměníme ve vlastnosti, stavy, pocity, činy a myšlenky opačné - pozitivní (aktivní).

Ostražitost a bdělost si neustále aktivně pěstujeme ve dne, v noci pak pomocí autosugesce, a to tak dlouho, až se pro nás stane zvykem při veškeré naší činnosti, a to nepřetržitě. Tímto způsobem se ubráníme mnoha neblahým následkům, jež by nás postihly, kdybychom si tvořili, zvláště jako mágové, určité škodlivé příčiny ve světě Příčin. A dělo by se tak hlavně vinou naší neostražitosti, nedbalosti a lhostejnosti.

Ostražitost nás také posiluje ve veřejném životě, při naší práci a při veškeré naší činnosti. Proto snadno poznáváme své chyby, omyly, které ihned na místě odstraňujeme, a tak dosahujeme dobrých výsledků při veškeré své činnosti duchovní, duševní nebo fyzické. Díky ostražitosti poznáváme také charaktery lidí a neujde nám nic důležitého z jejich chování, činnosti, řeči, skutků, podle nichž správně odhadujeme a poznáváme charaktery všech lidí, s nimiž společně pracujeme nebo se kterými se často stýkáme. A podle těchto výsledků poznávání se k nim chováme. Po této stránce nelze ani docenit veliký význam pravé ostražitosti a bdělosti. Vždyť s touto vlastností operují i nezasvěcení lidé, když si chtějí zachovat vlivné postavení. Proto pečlivě střeží všechny své přednosti spojené se svým postavením, aby nebyli někdy neočekávaně přepadeni a překvapeni. 

Ostražitost a bdělost je po magické stránce důležitá, významná vlastnost, již si chráníme svůj chrám Šalamounův. Tuto univerzální vlastnost si bereme s sebou do Věčnosti, neboť i tam je jistě budeme potřebovat.