Ovládání podvědomí

14.11.2020

Často se potýkáme se svým podvědomím, aniž si to uvědomujeme. Například něco píšeme, a aniž si to uvědomujeme, napíšeme určité slovo nebo číslici špatně, zpravidla obráceně. Nebo s někým mluvíme, myslíme na předmět našeho rozhovoru správně, ale vyslovíme se mnohdy v obráceném smyslu, z kladu uděláme zápor nebo naopak. A někdy je to provedeno tak důkladně, že si to ani sami neuvědomujeme, až teprve druzí nás na to upozorní a my se pak divíme, nechceme tomu ani uvěřit a vůbec nechápeme, že bychom mohli něco takového říci špatně, obráceně, protože jsem na svůj problém mysleli správně. Takových omylů se dopouštíme v životě dosti často a přicházíme na to teprve později. To vše je práce našeho podvědomí, které pracuje obráceně proti nám, jestliže je neovládáme. 

K ovládání podvědomí je nejlepší pevná vůle a stále uvědomování si a kontrola všech myšlenek, stavů, pojmů, dojmů, které námi procházejí ve dne v noci. Prozatím musíme stále vytrvale bojovat a nikdy nepřipustit, aby nám všechny tyto překážky přerostly přes hlavu. K tomu účelu máme velmi dobré prostředky. Jedním z nich je autosugesce, kterou jistě každý dobře zná a není potřeba so o ní podrobněji zmiňovat. 

Protože naše podvědomí pracuje hlavně v noci, provádíme autosugesci krátce před usnutím. Často nám vyvstanou myšlenky, abychom mysleli na tu či onu věc, bytost, záležitost, zvláště pak na tu, která nás nejvíce tíží. Když si tento stav věcí, působení svého podvědomí jasně uvědomíme, uděláme vždy pravý opak toho, k čemu nás taková myšlenka svádí, nabádá. Naopak všeobecně si stále udržujeme jasné vědomí, kdo jsme, co smíme, co nesmíme přijímat, dělat, pociťovat, jaké myšlenky musíme ihned ničit a ovládat, tak abychom vždy zůstávali pány situace.

Podvědomí se nikdy a za žádných okolností nepodřizujeme, i kdyby seberozkošněji a sebekrásněji působilo prostřednictvím všech našich smyslů. Ale naopak my sami naše podvědomí podřizujeme své pevné a dobré vůli, takže nám vždy, všude a ve všem slouží a vykonává to, co si sami přejeme. Podvědomí je kus našeho já, které však můžeme dosti brzy a bez zvláštních velkých potíží přeměnit v aktivní já, v našeho dobrého služebníka, který nám vše dobře a ochotně vyřídí a připraví, co si přejeme. Ovládání podvědomí je první a základní podmínkou pro zdárný vývoj na naší magické cestě. 

Nevědomí lidé, lidé slabé vůle, podléhají velmi snadno svému podvědomí a dělají zpravidla to, co jim podvědomí našeptává, na co je upozorňuje, i když si snad jasně uvědomují, že je to protizákonné, zlomyslné a nesmyslné. Jen lidé silné vůle, zejména intelektuálové, dovedou podvědomí velmi dobře vzdorovat takže takové podvědomí se ani neopováží je nějakým způsobem napadnout. Ovládáním podvědomí si také upevňujeme svou vůli, které nám velmi pomáhá při bojích proti negativním (pasivním) vlastnostem, zejména proti vášním a zlozvykům. V podvědomí se zrcadlí náš neviditelný svět, a jestliže ovládneme podvědomí, ovládneme také částečně i astrální a duchovní svět. To je pro nás veliká výhoda. Konečně ovládáním podvědomí se vyvarujeme mnoha chyb, omylů při veškeré naší práci a činnosti duchovní a dušení. Čím více ovládáme své podvědomí, tím více roste naše vůle, odvaha a samostatnost.